محصولات سایت

کابل و سیم Cables Wires

به فروشگاه اینترنتی کابل و سیم ابزار سرویس خوش آمدید

سیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متر

Afshan Alborz Bartar Wire 2.5 m 1 30M

مدلسیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متر
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متر

Afshan Alborz Bartar Wire 2.5 m 1 10M

مدلسیم برق 1 در 2.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متر
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 50 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 50 متری

Afshan Alborz Bartar Wire 1.5 m 1 50M

مدلسیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 50 متری
نوعسیم افشان
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متری

Afshan Alborz Bartar Wire 1.5 m 1 30M

مدلسیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 30 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متری

Afshan Alborz Bartar Wire 1.5 m 1 10M

مدلسیم برق 1 در 1.5 البرز برتر مدل افشان بسته 10 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم برق افشان 1در 2.5 سیمیا بسته 100 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق افشان 1در 2.5 سیمیا بسته 100 متری

مدلسیم برق افشان 1در 2.5 سیمیا بسته 100 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم برق افشان 1در 1.5 سیمیا بسته 100 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم برق افشان 1در 1.5 سیمیا بسته 100 متری

مدلسیم برق افشان 1در 1.5 سیمیا بسته 100 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
کابل 4زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 4زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری

مدلکابل 4زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل جهار زوجی
تماس بگیرید
کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30متری

مدلکابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30متری
نوعکابل جهار زوجی
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
تماس بگیرید
کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20متری

مدلکابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20متری
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل جهار زوجی
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری

مدلکابل 4 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری
جنس مغزیمس
نوعکابل جهار زوجی
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
تماس بگیرید
کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری

مدلکابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 50 متری
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل دو زوجی
تماس بگیرید
کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30 متری

مدلکابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 30 متری
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل دو زوجی
تماس بگیرید
کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20 متری

مدلکابل 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 20 متری
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل دو زوجی
تماس بگیرید
کابل مخابراتی 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل مخابراتی 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری

مدلکابل مخابراتی 2 زوجی رعد افشان مدل 0.6 بسته 5 متری
نوعکابل دو زوجی
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
سیم 1x10 افشان نوید بسته 20 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم 1x10 افشان نوید بسته 20 متری

مدلسیم 1x10 افشان نوید بسته 20 متری
نوعسیم افشان
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
سیم 1x10 افشان نوید بسته 5 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم 1x10 افشان نوید بسته 5 متری

مدلسیم 1x10 افشان نوید بسته 5 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
سیم 1x10 افشان نوید بسته 2 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیم 1x10 افشان نوید بسته 2 متری

مدلسیم 1x10 افشان نوید بسته 2 متری
جنس مغزیمس
نوعسیم افشان
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول6 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول6 متر

Engareh Yellow Black Decorative Cable 6 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول6 متر
جنس مغزیمس
نوعکابل دو زوجی
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول 1.5 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول 1.5 متر

Engareh Yellow Black Decorative Cable 1.5 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدل Yellow Black طول 1.5 متر
نوعکابل دو زوجی
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدل Black White طول6 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدل Black White طول6 متر

Engareh Black White Decorative Cable 6 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدل Black White طول6 متر
جنس مغزیمس
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
نوعکابل دو زوجی
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدل Black White طول 1.5 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدل Black White طول 1.5 متر

Engareh Black White Decorative Cable 1.5 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدل Black White طول 1.5 متر
جنس مغزیمس
نوعکابل دو زوجی
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول6 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول6 متر

Engareh Blue White Decorative Cable 6 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول6 متر
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
جنس مغزیمس
نوعکابل دو زوجی
تماس بگیرید
کابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول 1.5 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول 1.5 متر

Engareh Blue White Decorative Cable 1.5 meter

مدلکابل تزئینی انگاره مدلBlue White طول 1.5 متر
نوعکابل دو زوجی
جنس شیلدمسوار آلومینیوم
جنس مغزیمس
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن