محصولات سایت

لامپ و چراغ البو Lamp Albo

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ البو ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 50 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات البو مدل استوانه ای پایه E27

Albo Cylinder 50W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی

مدللامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 11 وات البو مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 100 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 100 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40

Albo Power 100W Industrial LED Lamp E40

مدللامپ ال ای دی 100 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE40
موجود نیست
لامپ ال ای دی 80 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 80 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40

Albo Power 80W Industrial LED Lamp E40

مدللامپ ال ای دی 80 وات صنعتی البو مدلPower پایه E40
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE40
موجود نیست
لامپ ال ای دی 40 وات صنعتی البو مدلPower پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات صنعتی البو مدلPower پایه E27

Albo Power 40W Industrial LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات صنعتی البو مدلPower پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 40 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات البو مدل استوانه ای پایه E27

Albo Cylinder 40W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 30 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات البو مدل استوانه ای پایه E27

Albo Cylinder 30W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 20 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات البو مدل استوانه ای پایه E27

Albo Cylinder 20W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات البو مدل استوانه ای پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی

Albo Bubble 15W LED Lamp E27 2 Pcs

مدللامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27

Albo Bubble 15W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات البو مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی

Albo Bubble 12W LED Lamp E27 2 Pcs

مدللامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته 2 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27

Albo Bubble 12W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات البو مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته دو عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته دو عددی

Albo Bubble 9W LED Lamp E27 2 Pcs

مدللامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27 بسته دو عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27

Albo Bubble 9W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات البو مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 2 عددی

Albo Flame 5W LED Lamp E14 2 PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 2 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 6 عددی

Albo Flame 5W LED Lamp E14 6 PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات البو مدل شعله ای پایه E14 بسته 6 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی

Albo Candle 5W LED Lamp E14 2 PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی

Albo Candle 5W LED Lamp E14 6 PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی

Albo Candle 4W Filament LED Lamp E14 6 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 6 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی

Albo Candle 4W Filament LED Lamp E14 2 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات البو مدل ساده پایه E14 بسته 2 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن