محصولات سایت

پیچ گوشتی و فازمتر نووا Screwdriver No Va

به فروشگاه اینترنتی پیچ گوشتی و فازمتر نووا ابزار سرویس خوش آمدید

فازمتر نووا مدل NTT1902
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل NTT1902

Nova NTT1902 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل NTT1902
تعدادتک
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تماس بگیرید
فازمتر نووا مدل NTT1901
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل NTT1901

Nova NTT1901 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل NTT1901
تعدادتک
چکش پذیری
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
فازمتر نووا مدل 150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل 150

Nova 150 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل 150
چکش پذیری
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
تماس بگیرید
فازمتر نووا مدل 190
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل 190

Nova 190 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل 190
تعدادتک
چکش پذیری
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 9 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1341
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 9 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1341

مدلمجموعه 9 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1341
نوعدو سو چهار سو
خاصیت آهنربایی
تعدادست 9 عددی
جنس سریکروم-وانادیوم
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK1139
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK1139

Nova NTK1139 Folded Screwdriver Set 8 PCS

مدلمجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK1139
نوعچهار سو دو سو
تعدادست 8 عددی
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
پیچ گوشتی چهارسو نووا مدل NTS2170
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو نووا مدل NTS2170

Nova NTS2170 Phillips Screwdriver

مدلپیچ گوشتی چهارسو نووا مدل NTS2170
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادتک
نوعچهار سو
تماس بگیرید
پیچ گوشتی دوسو نووا مدل NTS2163
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی دوسو نووا مدل NTS2163

Nova NTS2163 Slotted Screwdriver

مدلپیچ گوشتی دوسو نووا مدل NTS2163
تعدادتک
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
جنس سریکروم-وانادیوم
نوعدو سو
تماس بگیرید
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK 1009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK 1009

Nova NTK 1009 Folded Screwdriver Set 8 PCS

مدلمجموعه 8 عددی پیچ گوشتی تاشو نووا مدل NTK 1009
نوعچهار سو دو سو
چکش پذیری
تعدادست 8 عددی
جنس سریاستیل
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 24 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس نووا مدل NTS 1332
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 24 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس نووا مدل NTS 1332

Nova NTS 1332 Ratchet Screwdriver Set 24 PCS

مدلمجموعه 24 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس نووا مدل NTS 1332
تعدادست 24 عددی
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
چکش پذیری
نوعآلن چهار سو دو سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1326
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1326

Nova NTS 1326 Bit Set 32 PCS

مدلمجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1326
تعدادست 32 عددی
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 20 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1327
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 20 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1327

Nova NTS 1327 Bit Set 20 PCS

مدلمجموعه 20 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1327
چکش پذیری
جنس سریاستیل
خاصیت آهنربایی
تعدادست 20 عددی
نوعآلن چهار سو دو سو ستاره‌ای ستاره‌ای سورا‌خ‌دار
تماس بگیرید
مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار نووا مدل NTS 1333
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار نووا مدل NTS 1333

Nova NTS 1333 Ratchet Screwdriver Set 25 PCS

مدلمجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار نووا مدل NTS 1333
تعدادست 25 عددی
جنس سریاستیل
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی سری پیچ گوشتی اترنال مدل SDY 91003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی سری پیچ گوشتی اترنال مدل SDY 91003

Eternal SDY 91003 Bit Set 6 PCS

مدلمجموعه 6 عددی سری پیچ گوشتی اترنال مدل SDY 91003
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تعدادست 6 عددی
نوعچهار سو دو سو
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329

Nova NTS 1329 Precision ScrewDriver 6 PCS

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی نووا مدل NTS 1329
نوعچهار سو دو سو
جنس سریاستیل
تعدادست 6 عددی
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 33 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1331
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 33 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1331

Nova NTS 1331 Ratchet Wrench And Screwdriver Set 33 PCS

مدلمجموعه 33 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1331
خاصیت آهنربایی
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو بکس ستاره‌ای
چکش پذیری
تعدادست 33 عددی
جنس سریکروم-وانادیوم
تماس بگیرید
فازمتر نووا مدل NTT-1012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل NTT-1012

Nova NTT-1012 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل NTT-1012
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تعدادتک
نوعدو سو
تماس بگیرید
فازمتر نووا مدل NTT-1011
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر نووا مدل NTT-1011

Nova NTT-1011 Voltage Tester

مدلفازمتر نووا مدل NTT-1011
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 2160
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 2160

Nova NTS 2160 Screwdriver 7PCS

مدلمجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS 2160
جنس سریاستیل
خاصیت آهنربایی
تعدادست 7 عددی
نوعچهار سو دو سو
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 38 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS7303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 38 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS7303

Nova NTS7303 Ratchet Wrench And Screwdriver Set 38 PCS

مدلمجموعه 38 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS7303
چکش پذیری
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو بکس ستاره‌ای سورا‌خ‌دار
تعدادست 38 عددی
خاصیت آهنربایی
جنس سریکروم-وانادیوم
موجود نیست
مجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1328
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1328

Nova NTS 1328 Bit Set 32 PCS

مدلمجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1328
خاصیت آهنربایی
نوعآلن چهار سو دو سو ستاره‌ای سه‌پر
تعدادست 32 عددی
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 14 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1330
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 14 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1330

Nova NTS 1330 Bit Set 14 PCS

مدلمجموعه 14 عددی سری پیچ گوشتی نووا مدل NTS 1330
خاصیت آهنربایی
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
تعدادست 14 عددی
جنس سریاستیل
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS-1015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS-1015

Nova Nova NTS-1015 7PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS-1015
نوعدو سو چهار سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادست 7 عددی
موجود نیست
سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1107
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1107

Nova NTB 1107 Screwdriver Bit

مدلسری پیچ گوشتی نووا مدل NTB-1107
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
خاصیت آهنربایی
تعدادتک
نوعچهار سو
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن