محصولات سایت

شیرآلات کسری Faucets Kasra

به فروشگاه اینترنتی شیرآلات کسری ابزار سرویس خوش آمدید

شیر روشویی کسری مدل فیروزه طلایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی کسری مدل فیروزه طلایی

Kasra gold firozeh basin mixer

مدلشیر روشویی کسری مدل فیروزه طلایی
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
شلنگ
نوع پوششPVD تیتانیوم
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر توالت کسری مدل فیروزه طلایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر توالت کسری مدل فیروزه طلایی

Kasra gold firozeh shower mixer

مدلشیر توالت کسری مدل فیروزه طلایی
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
جنس دستهزاماک
نوع پوششPVD تیتانیوم
تماس بگیرید
شیر حمام کسری مدل فیروزه طلایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام کسری مدل فیروزه طلایی

Kasra gold firozeh bath mixer

مدلشیر حمام کسری مدل فیروزه طلایی
نوع پوششPVD تیتانیوم
نوع رنگبراق
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل فیروزه طلایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل فیروزه طلایی

Kasra gold firozeh kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل فیروزه طلایی
شلنگ
نوع پوششPVD تیتانیوم
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
دوش حمام کسری مدل لاوان
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوش حمام کسری مدل لاوان

Kasra lavan shower set

مدلدوش حمام کسری مدل لاوان
نوع رنگبراق
جنس تنهاستیل
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
شلنگ
تماس بگیرید
دوش حمام کسری مدل درسا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوش حمام کسری مدل درسا

Kasra dorsa shower set

مدلدوش حمام کسری مدل درسا
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهاستیل
نوع رنگبراق
تماس بگیرید
دوش حمام کسری مدل یلدا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوش حمام کسری مدل یلدا

Kasra yalda shower set

مدلدوش حمام کسری مدل یلدا
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
شلنگ
جنس تنهاستیل
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل سزار طلایی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل سزار طلایی

Kasra gold sezar kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل سزار طلایی
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع پوششPVD تیتانیوم
نوع رنگبراق
شلنگ
تماس بگیرید
مغزی شیر کسری بسته 4 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مغزی شیر کسری بسته 4 عددی

Kasra brass cartridge

تماس بگیرید
شیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 3/8 مجموعه 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 3/8 مجموعه 2 عددی

Kasra angle valve with filter

مدلشیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 3/8 مجموعه 2 عددی
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهآلیاژ برنج
نوع رنگمات
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 1/2 مجموعه 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 1/2 مجموعه 2 عددی

Kasra angle valve with filter

مدلشیر پیسوار فیلتر دار کسری 1/2 در 1/2 مجموعه 2 عددی
جنس دستهآلیاژ برنج
نوع رنگمات
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه شاوری کسری مدل آتوسا سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه شاوری کسری مدل آتوسا سفید

Kasra whit atoosa pull out kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه شاوری کسری مدل آتوسا سفید
نوع رنگبراق
جنس دستهزاماک
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
شلنگ
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل اروند
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل اروند

Kasra arvand kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل اروند
جنس دستهزاماک
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
روشویی پایه بلند کسری مدل جگوار سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

روشویی پایه بلند کسری مدل جگوار سفید

Kasra white jagwar tall basin mixer

مدلروشویی پایه بلند کسری مدل جگوار سفید
نوع رنگبراق
شلنگ
جنس دستهزاماک
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
تماس بگیرید
روشویی پایه بلند کسری مدل جگوار طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

روشویی پایه بلند کسری مدل جگوار طلامات

Kasra mat gold jagwar tall basin mixer

مدلروشویی پایه بلند کسری مدل جگوار طلامات
نوع رنگمات
نوع پوششPVD تیتانیوم
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
شلنگ
تماس بگیرید
شیر حمام کسری مدل ناپل طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام کسری مدل ناپل طلامات

Kasra mat gold napl bath mixer

مدلشیر حمام کسری مدل ناپل طلامات
جنس دستهزاماک
نوع رنگمات
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششPVD تیتانیوم
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل ناپل طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل ناپل طلامات

Kasra mat gold napl kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل ناپل طلامات
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگمات
جنس دستهزاماک
نوع پوششPVD تیتانیوم
تماس بگیرید
شیر حمام کسری مدل دانوب طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام کسری مدل دانوب طلامات

Kasra mat gold danoub bath mixer

مدلشیر حمام کسری مدل دانوب طلامات
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگمات
جنس دستهزاماک
نوع پوششPVD تیتانیوم
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل دانوب طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل دانوب طلامات

Kasra mat gold danoub kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل دانوب طلامات
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششPVD تیتانیوم
شلنگ
جنس دستهزاماک
نوع رنگمات
تماس بگیرید
شیر روشویی کسری مدل دانوب طلامات
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی کسری مدل دانوب طلامات

Kasra mat gold danoub basin mixer

مدلشیر روشویی کسری مدل دانوب طلامات
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششPVD تیتانیوم
شلنگ
جنس دستهزاماک
نوع رنگمات
تماس بگیرید
شیر حمام کسری مدل دانوب کروم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام کسری مدل دانوب کروم

Kasra danoub bath mixer

مدلشیر حمام کسری مدل دانوب کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه کسری مدل دانوب کروم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه کسری مدل دانوب کروم

Kasra danoub kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه کسری مدل دانوب کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع پوششنیکل-کروم
نوع رنگبراق
شلنگ
تماس بگیرید
شیر روشویی کسری مدل دانوب کروم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی کسری مدل دانوب کروم

Kasra danoub basin mixer

مدلشیر روشویی کسری مدل دانوب کروم
شلنگ
نوع رنگبراق
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دیواری کسری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دیواری کسری

Kasra 8506 kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه دیواری کسری
نوع پوششنیکل-کروم
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
تماس بگیرید
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن