محصولات سایت

ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری اچ تی اینسترومنتس Distance Measurer Htinstruments

به فروشگاه اینترنتی ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری اچ تی اینسترومنتس ابزار سرویس خوش آمدید

دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT70

HT Instruments THT70 Thermographic Cameras

مدلدوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT70
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
تماس بگیرید
دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT46
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT46

HT Instruments THT46 Thermographic Cameras

مدلدوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT46
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
نوعحرارت سنج
تماس بگیرید
تستر شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تستر شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6050

HT Instruments QUICKLAN6050 LAN Test

مدلتستر شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6050
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
نوعنشت یاب
موجود نیست
توالی فاز سنج و آشکارساز ولتاژ اچ تی اینسترومنتس مدل HT5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توالی فاز سنج و آشکارساز ولتاژ اچ تی اینسترومنتس مدل HT5

HT Instruments HT5 Testing of Multimeter Gas Filled Lamps Phase Sequence Indicators Voltage Detectors

مدلتوالی فاز سنج و آشکارساز ولتاژ اچ تی اینسترومنتس مدل HT5
باتری
نوعرد یاب
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT309

HT Instruments HT309 Light Meters

مدلنور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT309
باتری
نوعنشت یاب
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT307

HT Instruments HT307 Light Meters

مدلنور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT307
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
نوعنشت یاب
موجود نیست
نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT204
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT204

HT Instruments HT204 Solar Meter

مدلنور و تابش سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT204
قابلیت خاموش شدن خودکار
نوعنشت یاب
باتری
موجود نیست
دور و سرعت سنج لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT2234N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دور و سرعت سنج لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT2234N

HT Instruments HT2234N Portable Revolution Counter

مدلدور و سرعت سنج لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT2234N
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
نوعدور سنج
موجود نیست
صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT154
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT154

HT Instruments HT154 Sound Level Meter

مدلصوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT154
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
نوعنشت یاب
موجود نیست
صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT155
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT155

HT Instruments HT155 Sound Level Meter

مدلصوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT155
باتری
نوعنشت یاب
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT157
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

صوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT157

HT Instruments HT157 Sound Level Meter

مدلصوت و صدا سنج اچ تی اینسترومنتس مدل HT157
باتری
نوعنشت یاب
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT60

HT Instruments THT60 Thermographic Cameras

مدلدوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT60
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
موجود نیست
دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT47
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT47

HT Instruments THT47 Thermographic Cameras

مدلدوربین حرارت سنج اچ تی اینسترومنتس مدل THT47
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
نوعحرارت سنج
موجود نیست
دوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT45
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT45

HT Instruments THT45 Thermographic Cameras

مدلدوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT45
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
موجود نیست
دوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT32

HT Instruments THT32 Thermographic Cameras

مدلدوربین ترموویژن اچ تی اینسترومنتس مدل THT32
نوعحرارت سنج
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3320

HT Instruments HT3320 Thermometer

مدلترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3320
باتری
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3302

HT Instruments HT3302 Thermometer

مدلترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3302
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
موجود نیست
ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3300

HT Instruments HT3300 Thermometer

مدلترمومتر لیزری دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT3300
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
نوعحرارت سنج
موجود نیست
ترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT950N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT950N

HT Instruments HT950N Thermometer

مدلترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT950N
باتری
نوعحرارت سنج
موجود نیست
ترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT300

HT Instruments HT300 Thermometer

مدلترمومتر دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT300
نوعحرارت سنج
باتری
قابلیت خاموش شدن خودکار
موجود نیست
باد سنج دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT4000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

باد سنج دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT4000

HT Instruments HT4000 Thermo Anemometer

مدلباد سنج دیجیتال اچ تی اینسترومنتس مدل HT4000
نوعحرارت سنج
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
موجود نیست
سیستم تست شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6055
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سیستم تست شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6055

HT Instruments QUICKLAN6055 LAN Test Systems

مدلسیستم تست شبکه لن اچ تی اینسترومنتس مدل QUICKLAN6055
قابلیت خاموش شدن خودکار
باتری
نوعنشت یاب
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن