محصولات سایت

دریل ماکیتا Drill Makita

به فروشگاه اینترنتی دریل ماکیتا ابزار سرویس خوش آمدید

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE

Makita HP331DWAE Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای
تماس بگیرید
دریل چکشی ماکیتا مدل HP2051
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP2051

Makita HP2051 Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP2051
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2475
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2475

Makita HR2475 Hammer Drill

مدلدریل بتن کن ماکیتا مدل HR2475
امکان کنترل سرعت
نوعبتن کن
سیستم گردشتک جهت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چکشی ماکیتا مدل M0801K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل M0801K

Makita M0801K Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل M0801K
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای معمولی
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE

Makita HP331DWAE Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی ضربه ای
تماس بگیرید
دریل ماکیتا مدل 6413
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل ماکیتا مدل 6413

Makita 6413 Drill

مدلدریل ماکیتا مدل 6413
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل همزن ماکیتا مدل UT2204
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل همزن ماکیتا مدل UT2204

Makita UT2204 Mixer Drill

مدلدریل همزن ماکیتا مدل UT2204
نوعهمزن
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی ماکیتا مدل HP2050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP2050

Makita HP2050 Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP2050
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای معمولی
تماس بگیرید
دریل چکشی ماکیتا مدل HP1631K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP1631K

Makita HP1631K Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP1631K
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای معمولی
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
تماس بگیرید
دریل چکشی ماکیتا مدل HP1230
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP1230

Makita HP1230 Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP1230
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای معمولی
تماس بگیرید
چکش تخریب ماکیتا مدل HM1214C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب ماکیتا مدل HM1214C

Makita HM1214C Demolition Hammer

مدلچکش تخریب ماکیتا مدل HM1214C
نوعتخریبی
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشتک جهت
موجود نیست
دریل چکشی ماکیتا مدل HP2070
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP2070

Makita HP2070 Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP2070
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل سرکج ماکیتا مدل DA3010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل سرکج ماکیتا مدل DA3010

Makita DA3010 Right Angle Drill

مدلدریل سرکج ماکیتا مدل DA3010
نوعمعمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630

Makita HR2630 Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعبتن کن
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل DHP451RME
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل DHP451RME

Makita DHP451RME Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل DHP451RME
نوعمعمولی ضربه ای
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF451RME
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF451RME

Makita DDF451RME Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF451RME
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل BDF446RFE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل BDF446RFE

Makita BDF446RFE Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل BDF446RFE
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF456RFE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF456RFE

Makita DDF456RFE Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل DDF456RFE
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP330DWLE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP330DWLE

Makita HP330DWLE Cordless Driver Drill

مدلدریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP330DWLE
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل 6271DWET2 به همراه جعبه و لوازم جانبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل 6271DWET2 به همراه جعبه و لوازم جانبی

Makita 6271DWET2 Cordless Driver Drell With Accessories

مدلدریل و پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل 6271DWET2 به همراه جعبه و لوازم جانبی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
موجود نیست
چکش تخریب ماکیتا مدل HM0870C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب ماکیتا مدل HM0870C

Makita HM0870C Demolition Hammer

مدلچکش تخریب ماکیتا مدل HM0870C
امکان کنترل سرعت
نوعتخریبی
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل چکشی ماکیتا مدل HP1630K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی ماکیتا مدل HP1630K

Makita HP1630K Impact Drill

مدلدریل چکشی ماکیتا مدل HP1630K
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای معمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل شارژی ماکیتا مدل BDF456RFE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل شارژی ماکیتا مدل BDF456RFE

Makita 13mm 18V BDF456RFE Cordless Driver Drill

مدلدریل شارژی ماکیتا مدل BDF456RFE
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل 8281DWAE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل 8281DWAE

Makita 8281DWAE Cordless Driver Hammer Drill

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل 8281DWAE
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن