محصولات سایت

شیرآلات دزلی Faucets Dezli

به فروشگاه اینترنتی شیرآلات دزلی ابزار سرویس خوش آمدید

شیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل دنا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل دنا

DEZLI DENA kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل دنا
شلنگ
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس دستهآلیاژ برنج
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل اکو
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل اکو

DEZLI ECO kitchen mixer

مدلشیر آشپزخانه دیواری دزلی مدل اکو
جنس تنهآلیاژ برنج
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
نوع رنگبراق
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل اکو A-9002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل اکو A-9002

مدلست شیرآلات دزلی مدل اکو A-9002
نوع رنگبراق
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس تنهآلیاژ برنج
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل استار A-9009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل استار A-9009

مدلست شیرآلات دزلی مدل استار A-9009
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل دنا A-9006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل دنا A-9006

مدلست شیرآلات دزلی مدل دنا A-9006
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل پرنس 9010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل پرنس 9010

مدلست شیرآلات دزلی مدل پرنس 9010
شلنگ
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل استار 9009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل استار 9009

DEZLI Star Set Faucets 9009

مدلست شیرآلات دزلی مدل استار 9009
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
جنس تنهآلیاژ برنج
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
شلنگ
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل دنا 9006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل دنا 9006

مدلست شیرآلات دزلی مدل دنا 9006
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
جنس دستهزاماک
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششنیکل-کروم
نوع رنگبراق
تماس بگیرید
شیر حمام دزلی مدل پرنس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام دزلی مدل پرنس

Dezli Prince Bath Faucet

مدلشیر حمام دزلی مدل پرنس
نوع پوششنیکل-کروم
شلنگ
جنس دستهزاماک
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
تماس بگیرید
شیر روشویی دزلی مدل پرنس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی دزلی مدل پرنس

Dezli Prince Basin Faucet

مدلشیر روشویی دزلی مدل پرنس
جنس دستهزاماک
شلنگ
نوع رنگبراق
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر توالت دزلی مدل پرنس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر توالت دزلی مدل پرنس

Dezli Prince Toilet Faucet

مدلشیر توالت دزلی مدل پرنس
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
جنس تنهآلیاژ برنج
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دزلی مدل پرنس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دزلی مدل پرنس

DEZLI Prince Kitchen faucet

مدلشیر آشپزخانه دزلی مدل پرنس
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
شلنگ
جنس دستهزاماک
سایر ویژگی‌هاعلمک چرخان 360 درجه دارای آبفشان
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل ونیز سفید 9004
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل ونیز سفید 9004

DEZLI White Veniz Set Faucets 9004

مدلست شیرآلات دزلی مدل ونیز سفید 9004
نوع رنگمات
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
سایر ویژگی‌هاعلمک چرخان 360 درجه دارای آبفشان
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر حمام دزلی مدل ونیز سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام دزلی مدل ونیز سفید

Dezli Veniz white Bath Faucet

مدلشیر حمام دزلی مدل ونیز سفید
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر روشویی دزلی مدل ونیز سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی دزلی مدل ونیز سفید

Dezli Veniz White Basin Faucet

مدلشیر روشویی دزلی مدل ونیز سفید
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
شلنگ
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
تماس بگیرید
شیر توالت دزلی مدل ونیز سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر توالت دزلی مدل ونیز سفید

Dezli Veniz White Toilet Faucet

مدلشیر توالت دزلی مدل ونیز سفید
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
شلنگ
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دزلی مدل ونیز سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دزلی مدل ونیز سفید

DEZLI Veniz white Kitchen faucet

مدلشیر آشپزخانه دزلی مدل ونیز سفید
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششرنگ پودری الکترواستاتیک
نوع رنگمات
شلنگ
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
ست شیرآلات دزلی مدل اکو 9002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ست شیرآلات دزلی مدل اکو 9002

مدلست شیرآلات دزلی مدل اکو 9002
نوع پوششنیکل-کروم
شلنگ
جنس دستهزاماک
سایر ویژگی‌هاعلمک چرخان 360 درجه دارای آبفشان
نوع رنگبراق
جنس تنهآلیاژ برنج
تماس بگیرید
شیر روشویی دزلی مدل دنا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی دزلی مدل دنا

Dezli Dena Basin Faucets

مدلشیر روشویی دزلی مدل دنا
جنس تنهآلیاژ برنج
سایر ویژگی‌هادارای آبفشان
نوع پوششنیکل-کروم
نوع رنگبراق
شلنگ
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر حمام دزلی مدل دنا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر حمام دزلی مدل دنا

Dezli Dena Bath Faucet

مدلشیر حمام دزلی مدل دنا
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
شلنگ
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دزلی مدل دنا کد 103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دزلی مدل دنا کد 103

DEZLI Dena Kitchen Faucet 103

مدلشیر آشپزخانه دزلی مدل دنا کد 103
سایر ویژگی‌هاعلمک چرخان 360 درجه دارای آبفشان
جنس تنهآلیاژ برنج
جنس دستهزاماک
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر آشپزخانه دزلی مدل دنا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر آشپزخانه دزلی مدل دنا

DEZLI Dena Kitchen Faucet

مدلشیر آشپزخانه دزلی مدل دنا
شلنگ
نوع رنگبراق
جنس دستهزاماک
سایر ویژگی‌هاعلمک چرخان 360 درجه دارای آبفشان
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع پوششنیکل-کروم
تماس بگیرید
شیر توالت دزلی مدل دنا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر توالت دزلی مدل دنا

Dezli Dena Toilet Faucet

مدلشیر توالت دزلی مدل دنا
جنس دستهزاماک
نوع رنگبراق
نوع پوششنیکل-کروم
جنس تنهآلیاژ برنج
شلنگ
تماس بگیرید
شیر روشویی دزلی مدل استار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیر روشویی دزلی مدل استار

Dezli Star Basin Faucets

مدلشیر روشویی دزلی مدل استار
جنس تنهآلیاژ برنج
نوع رنگبراق
شلنگ
نوع پوششنیکل-کروم
جنس دستهزاماک
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن