محصولات سایت

لامپ و چراغ باراد Lamp Barad

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ باراد ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 2.5 وات آفتابی باراد مدل bd40 پایه G4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات آفتابی باراد مدل bd40 پایه G4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات آفتابی باراد مدل bd40 پایه G4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
شکل ظاهریتیوبی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 3 وات باراد مدل bd39 پایه G4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3 وات باراد مدل bd39 پایه G4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 3 وات باراد مدل bd39 پایه G4 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG4
شکل ظاهریتیوبی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات مهتابی باراد مدل bd38 پایه G4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات مهتابی باراد مدل bd38 پایه G4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات مهتابی باراد مدل bd38 پایه G4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریدیواری
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل +bd37 پایه G4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل +bd37 پایه G4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل +bd37 پایه G4 بسته 5 عددی
شکل ظاهریدیواری
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل bd37 پایه G4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل bd37 پایه G4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات باراد مدل bd37 پایه G4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
شکل ظاهریدیواری
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای مهتابی باراد مدل +bd16 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای مهتابی باراد مدل +bd16 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای مهتابی باراد مدل +bd16 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
پرژکتور ال ای دی 100 وات باراد مدل bd36
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرژکتور ال ای دی 100 وات باراد مدل bd36

مدلپرژکتور ال ای دی 100 وات باراد مدل bd36
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی76 تا 100 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd34 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd34 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd34 پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 30 وات باراد مهتابی مدل bd25 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات باراد مهتابی مدل bd25 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات باراد مهتابی مدل bd25 پایه E27
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ مهتابی زیرکابینتی ال ای دی باراد مدل bd24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ مهتابی زیرکابینتی ال ای دی باراد مدل bd24

مدللامپ مهتابی زیرکابینتی ال ای دی باراد مدل bd24
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
پرژکتور ال ای دی 50 وات مهتابی باراد مدل bd23
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرژکتور ال ای دی 50 وات مهتابی باراد مدل bd23

مدلپرژکتور ال ای دی 50 وات مهتابی باراد مدل bd23
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
تماس بگیرید
پرژکتور ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرژکتور ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd21

مدلپرژکتور ال ای دی 50 وات آفتابی باراد مدل bd21
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
پرژکتور ال ای دی100 وات مهتابی باراد مدل bd20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرژکتور ال ای دی100 وات مهتابی باراد مدل bd20

مدلپرژکتور ال ای دی100 وات مهتابی باراد مدل bd20
بازه توان مصرفیبالای 100 وات
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
چراغ رو کار ال ای دی 24 وات مربعی مهتابی باراد مدل bd18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ رو کار ال ای دی 24 وات مربعی مهتابی باراد مدل bd18

مدلچراغ رو کار ال ای دی 24 وات مربعی مهتابی باراد مدل bd18
شکل ظاهریفلت
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 20 وات باراد مهتابی مدل bd17 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات باراد مهتابی مدل bd17 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات باراد مهتابی مدل bd17 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای آفتابی باراد مدل bd16 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای آفتابی باراد مدل bd16 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات استوانه ای آفتابی باراد مدل bd16 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
پنل ال ای دی سقفی 18 وات گرد مهتابی باراد مدل bd14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی سقفی 18 وات گرد مهتابی باراد مدل bd14

مدلپنل ال ای دی سقفی 18 وات گرد مهتابی باراد مدل bd14
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15 وات مهتابی باراد مدل bd13 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات مهتابی باراد مدل bd13 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات مهتابی باراد مدل bd13 پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات باراد مدل bd12 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات باراد مدل bd12 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات باراد مدل bd12 پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
پنل ال ای دی سقفی 12 وات گرد مهتابی باراد مدل bd11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی سقفی 12 وات گرد مهتابی باراد مدل bd11

مدلپنل ال ای دی سقفی 12 وات گرد مهتابی باراد مدل bd11
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات باراد مدل bd10 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات باراد مدل bd10 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 10 وات باراد مدل bd10 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7 وات باراد مدل bd07 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات باراد مدل bd07 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 7 وات باراد مدل bd07 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 3 وات باراد مهتابی مدل bd02 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3 وات باراد مهتابی مدل bd02 پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی 3 وات باراد مهتابی مدل bd02 پایه GU5.3
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی هالوژن 6 وات باراد مدل bd04 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی هالوژن 6 وات باراد مدل bd04 پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی هالوژن 6 وات باراد مدل bd04 پایه GU5.3
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن