محصولات سایت

پیچ گوشتی و فازمتر بوش Screwdriver Bosch

به فروشگاه اینترنتی پیچ گوشتی و فازمتر بوش ابزار سرویس خوش آمدید

مجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503

Bosch 2607019503 Screwdriver Bit Set 25Pcs

مدلمجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
تعدادست 25 عددی
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607017037
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607017037

مدلمجموعه 25 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607017037
تعدادست 25 عددی
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 10 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019510
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 10 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019510

Bosch 2607019510 Screwdriver Bit Set 10Pcs

مدلمجموعه 10 عددی سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019510
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای
تعدادست 10 عددی
تماس بگیرید
مجموعه 54 عددی متعلقات X-Line بوش مدل 2607010610
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 54 عددی متعلقات X-Line بوش مدل 2607010610

Bosch 2607010610 X-Line Set 54Pcs

مدلمجموعه 54 عددی متعلقات X-Line بوش مدل 2607010610
تعدادتک
چکش پذیری
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 32 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607017063
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 32 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607017063

Bosch 2607017063 Screwdriver And Screwdrive Bit Set 32pcs

مدلمجموعه 32 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607017063
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تعدادست 32 عددی
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای ستاره‌ای سورا‌خ‌دار
تماس بگیرید
مجموعه 60 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010611
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 60 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010611

Bosch 2607010611 Bit And Drill Bit And Socket wrenches Set 60 PCS

مدلمجموعه 60 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010611
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تعدادست 60 عددی
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو بکس ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019676
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019676

Bosch 2607019676 Bit Set 25 PCS

مدلمجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019676
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 38 عددی ابزار بوش مدل 2607019506
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 38 عددی ابزار بوش مدل 2607019506

Bosch 2607019506 Toolkit 38pcs

مدلمجموعه 38 عددی ابزار بوش مدل 2607019506
چکش پذیری
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو بکس ستاره‌ای
تعدادست 38 عددی
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 30 عددی سری پیچ گوشتی و مته بوش مدل 2607019324
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 30 عددی سری پیچ گوشتی و مته بوش مدل 2607019324

Bosch 2607019324 Bit And Drill Bit Set 30 PCS

مدلمجموعه 30 عددی سری پیچ گوشتی و مته بوش مدل 2607019324
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تعدادست 30 عددی
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل Pocket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل Pocket

Bosch Pocket Screwdriver and Bit Set 10pcs

مدلمجموعه 10 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل Pocket
چکش پذیری
تعدادست 10 عددی
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503

Bosch 2607019503 Screwdriver Bit Set 25PCS

مدلمجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019503
خاصیت آهنربایی
جنس سریاستیل
تعدادست 25 عددی
چکش پذیری
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو ستاره‌ای
تماس بگیرید
مجموعه 90 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010613
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 90 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010613

Bosch 2607010613 Set 90Pcs

مدلمجموعه 90 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس بوش مدل 2607010613
تعدادتک
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای
موجود نیست
مجموعه 50 عددی مته و سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019512
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 50 عددی مته و سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019512

مدلمجموعه 50 عددی مته و سر پیچ گوشتی بوش مدل 2607019512
تعدادست 50 عددی
نوعدو سو چهار سو
موجود نیست
مجموعه 46 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019504
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 46 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019504

Bosch 2607019504 Screwdriver Bit Set 46pcs

مدلمجموعه 46 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019504
نوعآلن چهار سو چهار سوی خاردار دو سو بکس ستاره‌ای
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تعدادست 46 عددی
موجود نیست
مجموعه 48 عددی ابزار بوش مدل 2607017303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 48 عددی ابزار بوش مدل 2607017303

Bosch 2607017303 Toolkit 48pcs

موجود نیست
مجموعه 83 عددی ابزار بوش مدل 2607017309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 83 عددی ابزار بوش مدل 2607017309

Bosch 2607017309 Toolkit 83pcs

موجود نیست
سری پیچ گوشتی چهارسو بوش مدل 2607002503 بسته 25 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سری پیچ گوشتی چهارسو بوش مدل 2607002503 بسته 25 عددی

Bosch 2607002503 philips Screwdriver Bits Pack of 25

مدلسری پیچ گوشتی چهارسو بوش مدل 2607002503 بسته 25 عددی
تعدادست 25 عددی
نوعچهار سو
موجود نیست
سری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی

Bosch Double Ended Screwdriver Bits Pack of 10

مدلسری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی
تعدادست 10 عددی
نوعچهار سو
موجود نیست
سری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی

Bosch Double Ended Screwdriver Bits Pack of 10

مدلسری پیچ گوشتی بوش مدل Double Ended بسته 10 عددی
تعدادست 10 عددی
نوعچهار سو
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن