محصولات سایت

فرز و سنگ رومیزی دیوالت Anglegrinder Dewalt

به فروشگاه اینترنتی فرز و سنگ رومیزی دیوالت ابزار سرویس خوش آمدید

فرز انگشتی دیوالت مدل DWE4887N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز انگشتی دیوالت مدل DWE4887N

Dewalt DWE4887N Die Grinder

مدلفرز انگشتی دیوالت مدل DWE4887N
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
حفاظ
موجود نیست
فرز نجاری دیوالت مدل D26200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز نجاری دیوالت مدل D26200

Dewalt D26200 Router Angle Grinder

مدلفرز نجاری دیوالت مدل D26200
کاربردچوب
امکان برش با زاویه
حفاظ
امکان کنترل سرعت
صفحه همراه
موجود نیست
فرز انگشتی دیوالت مدل DWE4884
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز انگشتی دیوالت مدل DWE4884

Dewalt DWE4884 Die Grinder

مدلفرز انگشتی دیوالت مدل DWE4884
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
حفاظ
موجود نیست
مینی فرز دیوالت مدل DWE4156
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز دیوالت مدل DWE4156

Dewalt DWE4156 Angle Grinder

مدلمینی فرز دیوالت مدل DWE4156
امکان کنترل سرعت
حفاظ
امکان برش با زاویه
صفحه همراه
کاربردفلز
موجود نیست
فرز نجاری دیوالت مدل D26203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز نجاری دیوالت مدل D26203

Dewalt D26203 Router Angle Grinder

مدلفرز نجاری دیوالت مدل D26203
حفاظ
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
کاربردچوب
صفحه همراه
موجود نیست
مینی فرز دیوالت مدل D28136
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز دیوالت مدل D28136

Dewalt D28136 Mini Angle Grinder

مدلمینی فرز دیوالت مدل D28136
صفحه همراه
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
حفاظ
کاربردفلز
موجود نیست
فرز نجاری لبه زن دیوالت مدل DW682K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز نجاری لبه زن دیوالت مدل DW682K

DEWALT DW682K Plate Joiner

مدلفرز نجاری لبه زن دیوالت مدل DW682K
امکان برش با زاویه
کاربردچوب
حفاظ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
فرز نجاری دیوالت مدل DW625E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز نجاری دیوالت مدل DW625E

Dewalt DW625E Router Angle Grinder

مدلفرز نجاری دیوالت مدل DW625E
حفاظ
کاربردچوب
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
فرز انگشتی دیوالت مدل D28886
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز انگشتی دیوالت مدل D28886

Dewalt D28886 Die Grinder

مدلفرز انگشتی دیوالت مدل D28886
امکان کنترل سرعت
امکان برش با زاویه
حفاظ
موجود نیست
فرز نجاری دیوالت مدل DW670
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز نجاری دیوالت مدل DW670

Dewalt DW670 Router Angle Grinder

مدلفرز نجاری دیوالت مدل DW670
امکان برش با زاویه
حفاظ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
فرز آهنگری مستقیم دیوالت مدل DW882
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز آهنگری مستقیم دیوالت مدل DW882

Dewalt DW882 Smithery Angle Grinder

مدلفرز آهنگری مستقیم دیوالت مدل DW882
کاربردفلز
صفحه همراه
حفاظ
امکان کنترل سرعت
امکان برش با زاویه
موجود نیست
مینی فرز دیوالت مدل DWE4150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز دیوالت مدل DWE4150

Dewalt DWE 4150 Mini Angle Grinder

مدلمینی فرز دیوالت مدل DWE4150
حفاظ
صفحه همراه
امکان برش با زاویه
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
مینی فرز شارژی دیوالت مدل DCG412M2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز شارژی دیوالت مدل DCG412M2

Dewalt DCG412M2 Cordless Mini Angle Grinder

مدلمینی فرز شارژی دیوالت مدل DCG412M2
امکان کنترل سرعت
حفاظ
امکان برش با زاویه
صفحه همراه
موجود نیست
فرز آهنگری دیوالت مدل DWE493
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز آهنگری دیوالت مدل DWE493

Dewalt DWE493 Smithery Angle Grinder

مدلفرز آهنگری دیوالت مدل DWE493
امکان برش با زاویه
حفاظ
صفحه همراه
امکان کنترل سرعت
کاربردفلز
موجود نیست
فرز سنگ بری دیوالت مدل DWE492
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز سنگ بری دیوالت مدل DWE492

Dewalt DWE492 Stone Cutting Angle Grinder

مدلفرز سنگ بری دیوالت مدل DWE492
کاربردسنگ
امکان کنترل سرعت
صفحه همراه
حفاظ
امکان برش با زاویه
موجود نیست
مینی فرز دیوالت مدل DWE4010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز دیوالت مدل DWE4010

Dewalt DWE4010 Mini Angle Grinder

مدلمینی فرز دیوالت مدل DWE4010
امکان کنترل سرعت
امکان برش با زاویه
کاربردفلز
صفحه همراه
حفاظ
موجود نیست
سنگ رومیزی دیوالت مدل DW752R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سنگ رومیزی دیوالت مدل DW752R

Dewalt DW752R Bench Grinder

مدلسنگ رومیزی دیوالت مدل DW752R
حفاظ
کاربردفلز سنگ
امکان کنترل سرعت
امکان برش با زاویه
صفحه همراه
موجود نیست
فرز انگشتی گلو بلند دیوالت DWE4887
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز انگشتی گلو بلند دیوالت DWE4887

Dewalt DWE4887 Die Grinder

موجود نیست
فرز آهنگری دیوالت مدل DWE4597
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز آهنگری دیوالت مدل DWE4597

Dewalt DWE4597 Smithery Angel Grinder

مدلفرز آهنگری دیوالت مدل DWE4597
حفاظ
امکان کنترل سرعت
صفحه همراه
کاربردفلز
امکان برش با زاویه
موجود نیست
فرز سنگ بری دیوالت مدل DWE4579
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز سنگ بری دیوالت مدل DWE4579

Dewalt DWE4579 Stone Cutting Angel Grinder

مدلفرز سنگ بری دیوالت مدل DWE4579
حفاظ
امکان کنترل سرعت
کاربردسنگ
موجود نیست
فرز آهنگری دیوالت مدل D28493
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز آهنگری دیوالت مدل D28493

Dewalt D28493 Smithery Angle Grinder

مدلفرز آهنگری دیوالت مدل D28493
امکان کنترل سرعت
کاربردفلز
حفاظ
امکان برش با زاویه
موجود نیست
فرز سنگ بری دیوالت مدل D28492
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز سنگ بری دیوالت مدل D28492

Dewalt D28492 Stone Cutting Angle Grinder

مدلفرز سنگ بری دیوالت مدل D28492
کاربردسنگ
امکان برش با زاویه
صفحه همراه
امکان کنترل سرعت
حفاظ
موجود نیست
فرز آهنگری دیوالت مدل DW840
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرز آهنگری دیوالت مدل DW840

Dewalt DW840 Smithery Angel Grinder

مدلفرز آهنگری دیوالت مدل DW840
کاربردفلز
امکان کنترل سرعت
حفاظ
موجود نیست
مینی فرز دیوالت مدل D28135
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مینی فرز دیوالت مدل D28135

Dewalt D28135 Mini Angle Grinder

مدلمینی فرز دیوالت مدل D28135
حفاظ
کاربردفلز
امکان کنترل سرعت
صفحه همراه
امکان برش با زاویه
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن