محصولات سایت

لامپ و چراغ فیلیپس Lamp Philips

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ فیلیپس ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی

مدللامپ کم مصرف 12 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 10 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی

مدللامپ کم مصرف 8 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E14 بسته 3 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 42 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 42 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27

مدللامپ کم مصرف 42 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 32 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 32 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27

Philips 32W E27 220-240V 1CT Tornado Series

مدللامپ کم مصرف 32 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی

مدللامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی

مدللامپ کم مصرف 23 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی

مدللامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی

مدللامپ کم مصرف 15 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی

مدللامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی

مدللامپ کم مصرف 20 وات فیلیپس مدل Tornado پایه E27 بسته 3 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 23W CDL E27 220-240V 1PF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 23W CDL E27 220-240V 1PF

Philips 23W E27 220-240V 1PF Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 23W CDL E27 220-240V 1PF
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 20W CDL E27 220-240V 1PF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 20W CDL E27 220-240V 1PF

Philips 20W E27 220-240V 1PF Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 20W CDL E27 220-240V 1PF
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 15W CDL E27 220-240V 1PF
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 15W CDL E27 220-240V 1PF

Philips 15W E27 220-240V 1PF Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 15W CDL E27 220-240V 1PF
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E14 220-240V 1CT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E14 220-240V 1CT

Philips 12W E14 220-240V 1CT Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E14 220-240V 1CT
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 8W WW E14 220-240V 1CT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 8W WW E14 220-240V 1CT

Philips 8W E14 220-240V 1CT Tornado Series Warm White Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 8W WW E14 220-240V 1CT
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E27 220-240V 1CT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E27 220-240V 1CT

Philips 12W E27 220-240V 1CT Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 12W CDL E27 220-240V 1CT
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 5W CDL E27 220-240V 1CT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 5W CDL E27 220-240V 1CT

Philips 5W E27 220-240V 1CT Tornado Series Cool Daylight Compact Fluorescent Lamp

مدللامپ کم مصرف فیلیپس سری Tornado مدل 5W CDL E27 220-240V 1CT
نوع پایهE27
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن