محصولات سایت

لامپ و چراغ لامپ نور Lamp Noor Lamp

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ لامپ نور ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 15 وات حبابی نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات حبابی نور پایه E27

Noor Lamp Bulb 15W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات حبابی نور پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات حبابی نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات حبابی نور پایه E27

Noor Lamp Bulb 9W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات حبابی نور پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات حبابی نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات حبابی نور پایه E27

Noor Lamp Bulb 12W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات حبابی نور پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات حبابی نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات حبابی نور پایه E27

Noor Lamp Bulb 6W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 6 وات حبابی نور پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4.5 وات شمعی نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4.5 وات شمعی نور پایه E14

Noor Lamp Candle 4.5W Filament Lamp E14

مدللامپ فیلامنتی 4.5 وات شمعی نور پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور پایه E14

Noor Lamp Candle 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور پایه E14
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Tear 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Tear 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی مات نور پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Candle 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Candle 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات شمعی مات نور پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14

Noor Lamp Tear 6W LED E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14

Noor Lamp Tear 6W LED E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی نور با پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور با پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور با پایه E14

Noor Lamp Candle 6W LED E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات شمعی نور با پایه E14
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات شمعی نور با پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات شمعی نور با پایه E14

Noor Lamp Candle 4W Filament Lamp E14

مدللامپ فیلامنتی 4 وات شمعی نور با پایه E14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات اشکی نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات اشکی نور پایه E14

Noor Lamp Tear 4W Filament Lamp E14

مدللامپ فیلامنتی 4 وات اشکی نور پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10

Noor Lamp Halogen 6W LED GU10

مدللامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU10
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU5.3

Noor Lamp Halogen 6W LED GU5.3

مدللامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU5.3
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10

Noor Lamp Halogen 6W LED GU10

مدللامپ ال ای دی 6 وات طرح هالوژن نور با پایه GU10
نوع پایهGU10
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5.5 وات مات نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5.5 وات مات نور پایه E27

Noor Lamp Frosted 5.5 Watt LED E27

مدللامپ ال ای دی 5.5 وات مات نور پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27

Noor Lamp Frosted 6Watt LED E27

مدللامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27

Noor Lamp Frosted 6W LED E27

مدللامپ ال ای دی 6 وات مات نور پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی مات نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی مات نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Candle 3.5W LED E14

مدللامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی مات نور پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی شفاف نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی شفاف نور پایه E14

Noor Lamp Transparent Candle 3.5W LED E14

مدللامپ ال ای دی 3.5 وات شمعی شفاف نور پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 3.6 وات شمعی مات لامپ نور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3.6 وات شمعی مات لامپ نور پایه E14

Noor Lamp Frosted Candle 3.6W LED E14

مدللامپ ال ای دی 3.6 وات شمعی مات لامپ نور پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن