محصولات سایت

دریل آ ا گ Drill Aeg

به فروشگاه اینترنتی دریل آ ا گ ابزار سرویس خوش آمدید

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G3LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G3LI

AEG BS14G3LI Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G3LI
نوعمعمولی
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12G3LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12G3LI

AEG BS12G3LI Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12G3LI
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RVZ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RVZ

AEG SB2E 1100 RVZ Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RVZ
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی ضربه ای
تماس بگیرید
دریل چکشی آاگ SBE 630 R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ SBE 630 R

AEG SBE 630 R Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ SBE 630 R
نوعمعمولی ضربه ای
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی آاگ SBE 500 R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ SBE 500 R

AEG SBE 500 R Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ SBE 500 R
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی ضربه ای
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2

AEG BS 12C2 Screw Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2
منبع تغذیهباتری
نوعمعمولی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2

AEG BBS 12C2 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
تماس بگیرید
دریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 26XE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 26XE

AEG KH 26XE Impact Drill

مدلدریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 26XE
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی ضربه ای
سیستم گردشراست گرد
تماس بگیرید
دریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 24XE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 24XE

AEG KH 24XE Impact Drill

مدلدریل چکشی تخریب آاگ مدل KH 24XE
نوعضربه ای معمولی
سیستم گردشراست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14 G3 LI-202C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14 G3 LI-202C

AEG BSB 14 G3 LI-202C Cordless Hammer Driver Drill

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14 G3 LI-202C
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای معمولی
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل 18CBL-LI-202C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل 18CBL-LI-202C

AEG BSB 18CBL-LI-202C Hammer Driver Drill

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل 18CBL-LI-202C
نوعضربه ای معمولی
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل چرخشی آاگ مدل B4 1050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چرخشی آاگ مدل B4 1050

AEG B4 1050 Rotary Drill

مدلدریل چرخشی آاگ مدل B4 1050
سیستم گردشراست گرد
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل چکشی آاگ مدل SB2 700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ مدل SB2 700

AEG SB2 700 Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ مدل SB2 700
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14G2-Kit به همراه لوازم جانبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14G2-Kit به همراه لوازم جانبی

AEG BSB 14G2 Kit Hammer Drill Driver With Accessories

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 14G2-Kit به همراه لوازم جانبی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای معمولی
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل چکشی آاگ SBE 750 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ SBE 750 RE

AEG SBE 750 RE Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ SBE 750 RE
نوعمعمولی ضربه ای
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل چکشی آاگ SBE 705 RZ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ SBE 705 RZ

AEG SBE 705 RZ Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ SBE 705 RZ
نوعمعمولی ضربه ای
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل چکشی تخریب آاگ مدل BH 22E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب آاگ مدل BH 22E

AEG BH 22E Impact Drill

مدلدریل چکشی تخریب آاگ مدل BH 22E
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی ضربه ای
سیستم گردشراست گرد
موجود نیست
دریل چکشی آاگ SBE 580 R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی آاگ SBE 580 R

AEG SBE 580 R Impact Drill

مدلدریل چکشی آاگ SBE 580 R
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی ضربه ای
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C

AEG BS 12C Screw Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
نوعمعمولی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
چکش تخریب آاگ مدل PM 10 E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب آاگ مدل PM 10 E

AEG PM 10 E Demolition Hammer Drill

مدلچکش تخریب آاگ مدل PM 10 E
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعتخریبی
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 Kit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 Kit

AEG BS 12C2 Kit Screw Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 Kit
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
چکش تخریب آاگ مدل PM 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب آاگ مدل PM 3

AEG PM 3 Hammer Drill

مدلچکش تخریب آاگ مدل PM 3
منبع تغذیهبرق
نوعتخریبی
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 12C2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 12C2

AEG BSB 12C2 Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB 12C2
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی ضربه ای
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 Li-Kit
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 Li-Kit

AEG BBS 12C2 Li-Kit Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 Li-Kit
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن