محصولات سایت

دریل میلواکی Drill Milwaukee

به فروشگاه اینترنتی دریل میلواکی ابزار سرویس خوش آمدید

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-153
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-153

Milwaukee M18 BPD-153 Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-153
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای معمولی
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی میلواکی مدل PD2E 22R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی میلواکی مدل PD2E 22R

Milwaukee PD2E 22R Impact Drill

مدلدریل چکشی میلواکی مدل PD2E 22R
نوعمعمولی ضربه ای
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چرخشی میلواکی مدل B4-32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چرخشی میلواکی مدل B4-32

Milwaukee B4-32 Rotary Drill

مدلدریل چرخشی میلواکی مدل B4-32
نوعستونی معمولی
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشتک جهت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-350C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-350C

Milwaukee DCM 2-350C Diamond Drill

مدلدریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-350C
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
نوعنمونه بردار
موجود نیست
دریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-180C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-180C

Milwaukee DCM 2-180C Diamond Drill

مدلدریل نمونه بردار میلواکی مدل DCM 2-180C
نوعنمونه بردار
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل مغناطیسی میلواکی مدل MDE 42
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل مغناطیسی میلواکی مدل MDE 42

Milwaukee MDE 42 Magnetic Drill

مدلدریل مغناطیسی میلواکی مدل MDE 42
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
موجود نیست
دریل میلواکی مدل HDE 13 RQX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل میلواکی مدل HDE 13 RQX

Milwaukee HDE 13 RQX Drill

مدلدریل میلواکی مدل HDE 13 RQX
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-202

Milwaukee M18 BPD-202 Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18 BPD-202
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی ضربه ای
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل میلواکی مدل HDE 10 RQX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل میلواکی مدل HDE 10 RQX

Milwaukee HDE 10 RQX Drill

مدلدریل میلواکی مدل HDE 10 RQX
نوعمعمولی
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-202

Milwaukee M18 BDD-202 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-202
نوعمعمولی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-153
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-153

Milwaukee M18 BDD-153 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18 BDD-153
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی
موجود نیست
دریل میلواکی مدل HDE 6 RQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل میلواکی مدل HDE 6 RQ

Milwaukee HDE 6 RQ Drill

مدلدریل میلواکی مدل HDE 6 RQ
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی
موجود نیست
دریل چکشی میلواکی مدل PD-705
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی میلواکی مدل PD-705

Milwaukee PD-705 Impact Drill

مدلدریل چکشی میلواکی مدل PD-705
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی ضربه ای
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل سر کج میلواکی مدل M18 CRAD-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل سر کج میلواکی مدل M18 CRAD-0

Milwaukee M18 CRAD-0 Right Angle Drill

مدلدریل سر کج میلواکی مدل M18 CRAD-0
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
دریل چکشی میلواکی مدل PDE 13 RX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی میلواکی مدل PDE 13 RX

Milwaukee PDE 13 RX Impact Drill

مدلدریل چکشی میلواکی مدل PDE 13 RX
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی ضربه ای
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
دریل چکشی میلواکی مدل PD2E 24 R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی میلواکی مدل PD2E 24 R

Milwaukee PD2E 24 R Impact Drill

مدلدریل چکشی میلواکی مدل PD2E 24 R
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای معمولی
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PLH 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PLH 20

Milwaukee PLH 20 Rotary Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب میلواکی مدل PLH 20
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی معمولی
موجود نیست
دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PFH 24 E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PFH 24 E

Milwaukee PFH 24 E Rotary Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب میلواکی مدل PFH 24 E
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی ضربه ای تخریبی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن میلواکی مدل PH 26X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن میلواکی مدل PH 26X

Milwaukee PH 26X Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن میلواکی مدل PH 26X
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعبتن کن
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن میلواکی مدل PH 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن میلواکی مدل PH 26

Milwaukee PH 26 Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن میلواکی مدل PH 26
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
موجود نیست
دریل بتن کن میلواکی مدل PH 27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن میلواکی مدل PH 27

Milwaukee PH 27 Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن میلواکی مدل PH 27
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای بتن کن
موجود نیست
دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PH 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب میلواکی مدل PH 28

Milwaukee PH 28 Rotary Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب میلواکی مدل PH 28
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی ضربه ای تخریبی
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 BPD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 BPD

Milwaukee M12 BPD Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 BPD
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی ضربه ای
موجود نیست
دریل بتن کن میلواکی مدل PH 30 Power X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن میلواکی مدل PH 30 Power X

Milwaukee PH 30 Power X Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن میلواکی مدل PH 30 Power X
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعبتن کن
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن