محصولات سایت

خاک گیلدا Soils And Fertilizers Gilda

به فروشگاه اینترنتی خاک گیلدا ابزار سرویس خوش آمدید

کوکولیت گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کوکولیت گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Cocolite 4 Lit

مدلکوکولیت گیلدا بسته 4 لیتری
جنسخاک
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
محتواارگانیک
موجود نیست
کوکو پیت گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کوکو پیت گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda 4 L Coco Peat

مدلکوکو پیت گیلدا بسته 4 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
جنسجامد
محتواارگانیک
قابلیت نگهداری آب
موجود نیست
خاک سبزی کاری گیلدا بسته 10 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک سبزی کاری گیلدا بسته 10 لیتری

Gilda Vegetables Soil 10 Lit

مدلخاک سبزی کاری گیلدا بسته 10 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
جنسخاک
قابلیت نگهداری آب
محتواارگانیک
موجود نیست
خاک برگ گیلدا بسته 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک برگ گیلدا بسته 12 لیتری

Gilda Soil-Leaf Fertilizer 12 Litr

مدلخاک برگ گیلدا بسته 12 لیتری
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه
محتواارگانیک
جنسخاک
موجود نیست
خاک برگ گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک برگ گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Soil-Leaf Fertilizer 4 Litr

مدلخاک برگ گیلدا بسته 4 لیتری
قابلیت نگهداری آب
جنسخاک
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
خاک گیاه ارکیده گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک گیاه ارکیده گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Orchid Soil 4 Lit

مدلخاک گیاه ارکیده گیلدا بسته 4 لیتری
جنسخاک
محتواارگانیک
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
موجود نیست
پیت ماس گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیت ماس گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Peat Moss 4 Lit

مدلپیت ماس گیلدا بسته 4 لیتری
محتواارگانیک
قابلیت نگهداری آب
بو دار
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
الیاف گیاهی گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الیاف گیاهی گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Plant fibers 4 Litr Fertilizers

مدلالیاف گیاهی گیلدا بسته 4 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
جنسخاک
محتواارگانیک
موجود نیست
پوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 5 لیتری

Gilda Leaca And Gilda 5 L

مدلپوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 5 لیتری
محتواارگانیک
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
کوکو پیت گیلدا بسته 40 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کوکو پیت گیلدا بسته 40 لیتری

Gilda Coco Peat 40 L Fertilizer

مدلکوکو پیت گیلدا بسته 40 لیتری
جنسجامد
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
کود ورمی کمپوست گیلدا بسته 1 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود ورمی کمپوست گیلدا بسته 1 کیلوگرمی

Gilda Fertilizer Vermicompost 1 Kg

مدلکود ورمی کمپوست گیلدا بسته 1 کیلوگرمی
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
محتواارگانیک
جنسپودر
قابلیت نگهداری آب
موجود نیست
کوکو پیت گیلدا بسته 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کوکو پیت گیلدا بسته 2 لیتری

Gilda 2 L Coco Peat

مدلکوکو پیت گیلدا بسته 2 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
جنسجامد
قابلیت نگهداری آب
بو دار
موجود نیست
پوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 2.5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 2.5 لیتری

Gilda Pooke Leaca And Gilda 2.5L Fertilizer

مدلپوکه لیکا و گیلدای گیلدا بسته 2.5 لیتری
جنسجامد
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
کود ورمی کمپوست گیلدا بسته 7 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود ورمی کمپوست گیلدا بسته 7 کیلوگرمی

Gilda Fertilizer Vermicompost 7 Kg

مدلکود ورمی کمپوست گیلدا بسته 7 کیلوگرمی
محتواارگانیک
بو دار
عملکرد اصلیتغذیه
جنسپودر
قابلیت نگهداری آب
موجود نیست
خاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 11 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 11 لیتری

Gilda Soil and Fertilizer for Planting 11 Liter

مدلخاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 11 لیتری
قابلیت نگهداری آب
بو دار
جنسجامد
عملکرد اصلیتغذیه
محتواارگانیک
موجود نیست
خاک تراریوم گیلدا بسته 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک تراریوم گیلدا بسته 2 لیتری

Gilda 2 L Terrarium Soil Fertilizer

مدلخاک تراریوم گیلدا بسته 2 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
بو دار
جنسجامد
محتواارگانیک
موجود نیست
خاک بنفشه آفریقایی گیلدا بسته 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک بنفشه آفریقایی گیلدا بسته 2 لیتری

Gilda African Violet Soil 2L Fertilizer

مدلخاک بنفشه آفریقایی گیلدا بسته 2 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
جنسخاک
موجود نیست
خاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda Soil and Fertilizer for Planting 4 Liter

مدلخاک و کود آماده کاشت گیلدا بسته 4 لیتری
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
جنسخاک
موجود نیست
خاک بونسای گیلدا بسته 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک بونسای گیلدا بسته 2 لیتری

Gilda Bonsai Soil 2L Fertilizer

مدلخاک بونسای گیلدا بسته 2 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
جنسخاک
محتواارگانیک
موجود نیست
خاک سبزیجات خانگی گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک سبزیجات خانگی گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda 4 L Vegtables Soil Fertilizer

مدلخاک سبزیجات خانگی گیلدا بسته 4 لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
جنسخاک
بو دار
محتواارگانیک
موجود نیست
خاک کاکتوس گیلدا بسته 1 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

خاک کاکتوس گیلدا بسته 1 لیتری

Gilda 1 L Cactus Soil Fertilizer

مدلخاک کاکتوس گیلدا بسته 1 لیتری
محتواارگانیک
جنسجامد
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
موجود نیست
پرلیت گیلدا بسته 4 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرلیت گیلدا بسته 4 لیتری

Gilda 4 L Perlite Fertilizer

مدلپرلیت گیلدا بسته 4 لیتری
قابلیت نگهداری آب
محتواارگانیک
جنسخاک
عملکرد اصلیتغذیه
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن