محصولات سایت

لامپ و چراغ پارس شهاب Lamp Pars Shahab

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ پارس شهاب ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 10 وات پارس شهاب پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات پارس شهاب پایه E27

Pars Shahab 10W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 10 وات پارس شهاب پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس

مدللامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 50 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 50 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس

مدللامپ اس ام دی 50 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 40 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 40 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس

مدللامپ اس ام دی 40 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 30 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 30 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس

مدللامپ اس ام دی 30 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27 به همراه لامپ 8 وات کم مصرف فیلیپس
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 80 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 80 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E40

مدللامپ ال ای دی 80 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E40
بازه توان مصرفی76 تا 100 وات
نوع پایهE40
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 60 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 60 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E27

مدللامپ ال ای دی 60 وات پارس شهاب مدل اولیور پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریچتری
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 40 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریچتری
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 30 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات پارس شهاب مدل سفینه پایه E27
شکل ظاهریچتری
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریاشکی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات اشکی زینتی شفاف پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی

Pars Shahab 9W LED Lamp E27 10PCS

مدللامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی

Pars Shahab 9W LED Lamp E27 5PCS

مدللامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27

Pars Shahab 9W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات پارس شهاب پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی

Pars Shahab 12 W LED Lamp E27 10PCS

مدللامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی

Pars Shahab 12 W LED Lamp E27 5PCS

مدللامپ ال ای دی 12 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی

Pars Shahab 20W SMD Lamp E27 10 PCS

مدللامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی

Pars Shahab 20W SMD Lamp E27 5 PCS

مدللامپ اس ام دی 20 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی

Pars Shahab 15W SMD Lamp E27 10 PCS

مدللامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی

Pars Shahab 15W SMD Lamp E27 5 PCS

مدللامپ اس ام دی 15 وات پارس شهاب پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی

Pars Shahab 6W LED Lamp E14 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریاشکی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی

Pars Shahab 6W LED Lamp E14 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات پارس شهاب پایه E14 بسته 10 عددی
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27

Pars Shahab Cylindrical 60W SMD Lamp E27

مدللامپ اس ام دی 60 وات پارس شهاب مدل Cylindrical پایه E27
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن