محصولات سایت

هواکش دمنده Exhaust Fans Damandeh

به فروشگاه اینترنتی هواکش دمنده ابزار سرویس خوش آمدید

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S

مدلهواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
دمپر
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S

Damandeh VPL-20S2S Turbo Series Pipe Mount Fan

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S

Damandeh VMA-20C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM

Damandeh VIF-20V2S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM

Damandeh VIF-25V2S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM
محل نصبداخل لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S

Damandeh VID-40D4S Industrai Metalic Propeller Fan

مدلهواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S

Damandeh VID-30D4S Industrai Metalic Propeller Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S

Damandeh VIE-40L4S Eilka Series Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S

Damandeh VIK-30L4S Eilka Series Industrai 7 Metalic Wing Fan

مدلهواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S

Damandeh VMA-15C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S

Damandeh VMA-25C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S
نوعتک فاز
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S

Damandeh VMA-30C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

Damandeh VMA-25C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S

Damandeh VMA-20C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

Damandeh VMA-15S2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM

Damandeh VIF-30V4S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه
محل نصبدیوار سقف
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی
دمپر
محل نصبداخل لوله
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی

Damandeh VPH-10S2S Turbo Series Pipe Mount Fan 10pcs

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی
محل نصبداخل لوله
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-30C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-30C4S

Damandeh Autolux VAL-30C4S Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-30C4S
محل نصبسقف دیوار پنجره
دمپر
کاربرداماکن کشاورزی کابین سوله آشپزخانه دام‌داری و مرغ‌داری اماکن اداری و تجاری پارکینگ رستوران انبار و فروشگاه سرویس بهداشتی کارگاه
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-25C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-25C4S

Damandeh Autolux VAL-25C4S Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-25C4S
محل نصبسقف دیوار پنجره
نوعتک فاز
کاربرداماکن کشاورزی کابین سوله آشپزخانه دام‌داری و مرغ‌داری اماکن اداری و تجاری پارکینگ رستوران انبار و فروشگاه سرویس بهداشتی کارگاه
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-15H2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-15H2S

Damandeh Autolux VAL-15H2S Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-15H2S
کاربرداماکن کشاورزی کابین سوله آشپزخانه دام‌داری و مرغ‌داری اماکن اداری و تجاری پارکینگ رستوران انبار و فروشگاه سرویس بهداشتی کارگاه
دمپر
محل نصبسقف دیوار پنجره
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-20C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-20C4S

Damandeh Autolux VAL-20C4S Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-20C4S
کاربرداماکن کشاورزی کابین سوله آشپزخانه اماکن اداری و تجاری پارکینگ رستوران انبار و فروشگاه سرویس بهداشتی کارگاه
نوعتک فاز
دمپر
محل نصبسقف دیوار پنجره
تماس بگیرید
هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4S

Damandeh VIK-60Z4S Eilka Series Industrai 7 Metalic Wing Fan

مدلهواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4S
دمپر
محل نصبدیوار سقف
کاربردآشپزخانه کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-40L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-40L4S

Damandeh VIK-40L4S Eilka Series Industrai 7 Metalic Wing Fan

مدلهواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-40L4S
کاربردآشپزخانه کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
محل نصبدیوار سقف
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن