محصولات سایت

پیچ گوشتی و فازمتر استنلی Screwdriver Stanley

به فروشگاه اینترنتی پیچ گوشتی و فازمتر استنلی ابزار سرویس خوش آمدید

مجموعه 12 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی استنلی مدل 508-62-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 12 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی استنلی مدل 508-62-0

Stanley 0-62-508 Screwdriver Set 12 PCS

مدلمجموعه 12 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی استنلی مدل 508-62-0
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادست 12 عددی
نوعچهار سو دو سو چهارگوش ستاره‌ای
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 172-69
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 172-69

Stanley 69-172 10PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 172-69
نوعچهار سو دو سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 007-65-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 007-65-0

Stanley 0-65-007 6PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 007-65-0
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادست 6 عددی
نوعچهار سو دو سو
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT66039-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT66039-8

Stanley STHT66039-8 Screwdriver Set 6 PCS

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT66039-8
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
نوعچهار سو دو سو
تعدادست 6 عددی
جنس سریفولاد
تماس بگیرید
فازمتر استنلی مدل 119-66
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر استنلی مدل 119-66

Stanley 66-119 Voltage Tester

مدلفازمتر استنلی مدل 119-66
چکش پذیری
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو
جنس سریاستیل
تماس بگیرید
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی و تستر برق استنلی مدل STHT92002-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی و تستر برق استنلی مدل STHT92002-8

Stanley STHT92002-8 7PCS Screwdriver Set And Electronic Tester

مدلمجموعه 7 عددی پیچ گوشتی و تستر برق استنلی مدل STHT92002-8
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادست 7 عددی
نوعچهار سو دو سو
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 443-65-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 443-65-0

Stanley 0-65-443 6PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 443-65-0
تعدادست 6 عددی
نوعچهار سو دو سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار استنلی مدل 022-63-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار استنلی مدل 022-63-0

Stanley 0-63-022 Ratchet Screwdriver Set 25 PCS

مدلمجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار استنلی مدل 022-63-0
تعدادست 25 عددی
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 9 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 511-62-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 9 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 511-62-0

Stanley 0-62-511 Screwdriver Set 9PCS

مدلمجموعه 9 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 511-62-0
خاصیت آهنربایی
تعدادست 8 عددی
جنس سریاستیل
نوعچهار سو دو سو
چکش پذیری
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 170-69
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 170-69

Stanley 69-170 Screwdriver Set 6PCS

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 170-69
تعدادست 6 عددی
نوعچهار سو دو سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
جنس سریکروم-وانادیوم
تماس بگیرید
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی استنلی مدل STHT66052-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی استنلی مدل STHT66052-8

Stanley STHT66052-8 Precision Screwdriver Set 6PCS

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی استنلی مدل STHT66052-8
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
نوعچهار سو دو سو
تعدادست 6 عددی
تماس بگیرید
پیچ گوشتی مشتی با سری قابل تعویض استنلی مدل 357-66-0 همراه 6 سری پیچ گوشتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی مشتی با سری قابل تعویض استنلی مدل 357-66-0 همراه 6 سری پیچ گوشتی

Stanley 0-66-357 Screwdriver With 6PCS Bit

مدلپیچ گوشتی مشتی با سری قابل تعویض استنلی مدل 357-66-0 همراه 6 سری پیچ گوشتی
خاصیت آهنربایی
تعدادست 7 عددی
جنس سریکروم-وانادیوم
چکش پذیری
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو
تماس بگیرید
فازمتر استنلی مدل 120-66
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فازمتر استنلی مدل 120-66

Stanley 66-120 Voltage Tester

مدلفازمتر استنلی مدل 120-66
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو
جنس سریاستیل
چکش پذیری
تعدادتک
تماس بگیرید
مجموعه 46 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس استنلی مدل STMT72794-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 46 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس استنلی مدل STMT72794-8

Stanley STMT72794-8 Ratchet Screwdriver Set 46 PCS

مدلمجموعه 46 عددی سری پیچ گوشتی و آچار بکس استنلی مدل STMT72794-8
تعدادست 46 عددی
نوعآلن چهار سو دو سو بکس ستاره‌ای
جنس سریکروم-وانادیوم
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
پیچ گوشتی جغجغه ای استنلی مدل 010-68-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی جغجغه ای استنلی مدل 010-68-0

Stanley 0-68-010 Screwdriver

مدلپیچ گوشتی جغجغه ای استنلی مدل 010-68-0
چکش پذیری
نوعچهار سو چهار سوی خاردار دو سو چهارگوش ستاره‌ای
خاصیت آهنربایی
تعدادست 11 عددی
موجود نیست
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT92004-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT92004-8

Stanley STHT92004-8 8 PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل STHT92004-8
تعدادست 8 عددی
چکش پذیری
جنس سریکروم
خاصیت آهنربایی
نوعچهار سو دو سو
موجود نیست
مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 005-65-2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 005-65-2

Stanley 2-65-005 10PCS Screwdriver Set

مدلمجموعه 10 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 005-65-2
جنس سریکروم
چکش پذیری
نوعچهار سو دو سو
تعدادست 10 عددی
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 011-65-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 011-65-0

Stanley 0-65-011 Screwdriver Set 8PCS

مدلمجموعه 8 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 011-65-0
چکش پذیری
نوعچهار سو دو سو
خاصیت آهنربایی
جنس سریکروم-وانادیوم
تعدادست 8 عددی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن