محصولات سایت

انبر استنلی Pliers Stanley

به فروشگاه اینترنتی انبر استنلی ابزار سرویس خوش آمدید

انبر قفلی استنلی مدل STHT84368-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر قفلی استنلی مدل STHT84368-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84368-8 Locking Pliers 7 Inch

مدلانبر قفلی استنلی مدل STHT84368-8 سایز 7 اینچ
نوعانبر قفلی
جنس بدنهاستیل
دارای قفل
تماس بگیرید
انبر قفلی استنلی مدل 810-84-0 سایز 190 میلی متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر قفلی استنلی مدل 810-84-0 سایز 190 میلی متری

Stanley 0-84-810 Locking Pliers 190 mm

مدلانبر قفلی استنلی مدل 810-84-0 سایز 190 میلی متری
دارای قفل
نوعانبر قفلی
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
انبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84273-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84273-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84273-8 Internal Bent Circlip Plier 7 Inch

مدلانبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84273-8 سایز 7 اینچ
نوعانبر خار جمع‌کن
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبر خار باز کن استنلی مدل STHT84271-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر خار باز کن استنلی مدل STHT84271-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84271-8 Extenal Bent Circlip Plier 7 Inch

مدلانبر خار باز کن استنلی مدل STHT84271-8 سایز 7 اینچ
دارای قفل
نوعانبر خار باز‌کن
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبر کلاغی استنلی مدل 110-84-0 سایز 10 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر کلاغی استنلی مدل 110-84-0 سایز 10 اینچ

Stanley 0-84-110 Water Pump Pliers 10 Inch

مدلانبر کلاغی استنلی مدل 110-84-0 سایز 10 اینچ
نوعانبر کلاغی
جنس بدنهفولاد
دارای قفل
تماس بگیرید
انبر کابل شو 9 اینچی به همراه سرسیم استنلی مدل 223-84
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر کابل شو 9 اینچی به همراه سرسیم استنلی مدل 223-84

Stanley 84-223 9 Inch Crimping Pliers With Socket

مدلانبر کابل شو 9 اینچی به همراه سرسیم استنلی مدل 223-84
دارای قفل
نوعسیم لخت کن
جنس بدنهفولاد
تماس بگیرید
انبر کابل شو 9 اینچی استنلی مدل 223-84
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر کابل شو 9 اینچی استنلی مدل 223-84

Stanley 84-223 9 Inch Crimping Pliers

مدلانبر کابل شو 9 اینچی استنلی مدل 223-84
نوعسیم لخت کن
جنس بدنهفولاد
دارای قفل
تماس بگیرید
انبر سیم چین استنلی مدل 004-84-0 سایز 8 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر سیم چین استنلی مدل 004-84-0 سایز 8 اینچ

Stanley 0-84-004 Diagonal Pliers 8 Inch

مدلانبر سیم چین استنلی مدل 004-84-0 سایز 8 اینچ
جنس بدنهفولاد کربنی
دارای قفل
نوعسیم چین
تماس بگیرید
انبر سیم چین استنلی مدل 009-84-0 سایز 6 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر سیم چین استنلی مدل 009-84-0 سایز 6 اینچ

Stanley 0-84-009 Diagonal Pliers 6 Inch

مدلانبر سیم چین استنلی مدل 009-84-0 سایز 6 اینچ
جنس بدنهفولاد کربنی
دارای قفل
نوعسیم چین
تماس بگیرید
انبر دم باریک استنلی مدل 102-84-0 سایز 8 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر دم باریک استنلی مدل 102-84-0 سایز 8 اینچ

Stanley 0-84-102 Long Nose Pliers 8 Inch

مدلانبر دم باریک استنلی مدل 102-84-0 سایز 8 اینچ
نوعدم باریک
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
گازانبر استنلی مدل 181-84-2 سایز 10 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گازانبر استنلی مدل 181-84-2 سایز 10 اینچ

Stanley 2-84-181 Nipping Pliers 10 Inch

مدلگازانبر استنلی مدل 181-84-2 سایز 10 اینچ
نوعگاز انبر
دارای قفل
جنس بدنهفولاد
تماس بگیرید
گازانبر استنلی مدل 167-84 سایز 8 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گازانبر استنلی مدل 167-84 سایز 8 اینچ

Stanley 84-167 Nipping Pliers 8 Inch

مدلگازانبر استنلی مدل 167-84 سایز 8 اینچ
جنس بدنهفولاد کربنی
نوعگاز انبر
دارای قفل
تماس بگیرید
انبر قفلی استنلی مدل 1-369-84
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر قفلی استنلی مدل 1-369-84

Stanley 84-369-1 Locking Pliers

مدلانبر قفلی استنلی مدل 1-369-84
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
نوعانبر قفلی
تماس بگیرید
انبر دم باریک استنلی مدل 072-84-0 سایز 8 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر دم باریک استنلی مدل 072-84-0 سایز 8 اینچ

Stanley 0-84-72 Long Nose Pliers 8 Inch

مدلانبر دم باریک استنلی مدل 072-84-0 سایز 8 اینچ
جنس بدنهفولاد کربنی
دارای قفل
نوعدم باریک
تماس بگیرید
گازانبر استنلی مدل 270-84 سایز 6 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گازانبر استنلی مدل 270-84 سایز 6 اینچ

Stanley 84-270 Nipping Pliers 6 Inch

مدلگازانبر استنلی مدل 270-84 سایز 6 اینچ
دارای قفل
نوعگاز انبر
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84274-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84274-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84274-8 Intenal Bent Circlip Plier 7 Inch

مدلانبر خار جمع کن استنلی مدل STHT84274-8 سایز 7 اینچ
نوعانبر خار جمع‌کن
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبر خار باز کن استنلی مدل STHT84272-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر خار باز کن استنلی مدل STHT84272-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84272-8 Extenal Bent Circlip Plier 7 Inch

مدلانبر خار باز کن استنلی مدل STHT84272-8 سایز 7 اینچ
نوعانبر خار باز‌کن
جنس بدنهفولاد کربنی
دارای قفل
تماس بگیرید
انبر قفلی C شکل استنلی مدل 816-84-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر قفلی C شکل استنلی مدل 816-84-0

Stanley 0-84-816 Locking Pliers

مدلانبر قفلی C شکل استنلی مدل 816-84-0
دارای قفل
نوعانبر قفلی
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
انبر کلاغی استنلی مدل 111-84-0 سایز 10 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر کلاغی استنلی مدل 111-84-0 سایز 10 اینچ

Stanley 0-84-111 Water Pump Pliers 10 Inch

مدلانبر کلاغی استنلی مدل 111-84-0 سایز 10 اینچ
نوعانبر کلاغی
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
مجموعه 3 عددی انبر استنلی مدل 114-84-0
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 3 عددی انبر استنلی مدل 114-84-0

Stanley 0-84-114 Pliers Set 3 PCS

مدلمجموعه 3 عددی انبر استنلی مدل 114-84-0
دارای قفل
نوعسیم چین انبر دست دم باریک
تماس بگیرید
انبر دم باریک استنلی مدل 101-84-0 سایز 6 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر دم باریک استنلی مدل 101-84-0 سایز 6 اینچ

Stanley 0-84-101 Long Nose Pliers 6 Inch

مدلانبر دم باریک استنلی مدل 101-84-0 سایز 6 اینچ
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
نوعدم باریک
تماس بگیرید
انبردست استنلی مدل 112-84-0 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبردست استنلی مدل 112-84-0 سایز 7 اینچ

Stanley 0-84-112 Combination Pliers 7 Inch

مدلانبردست استنلی مدل 112-84-0 سایز 7 اینچ
نوعانبر دست
دارای قفل
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبردست استنلی مدل 113-84-0 سایز 8 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبردست استنلی مدل 113-84-0 سایز 8 اینچ

Stanley 0-84-113 Combination Pliers 8 Inch

مدلانبردست استنلی مدل 113-84-0 سایز 8 اینچ
دارای قفل
نوعانبر دست
جنس بدنهفولاد کربنی
تماس بگیرید
انبر سیم چین استنلی مدل STHT84108-8 سایز 7 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

انبر سیم چین استنلی مدل STHT84108-8 سایز 7 اینچ

Stanley STHT84108-8 Diagonal Pliers 7 Inch

مدلانبر سیم چین استنلی مدل STHT84108-8 سایز 7 اینچ
جنس بدنهفولاد کربنی
دارای قفل
نوعسیم چین
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن