محصولات سایت

سمپاش متفرقه Sprayer Other

به فروشگاه اینترنتی سمپاش متفرقه ابزار سرویس خوش آمدید

سمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری

مدلسمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
مکانیزم سوییچ
جنس لنسفایبرگلس
نوعفشار متناوب
تماس بگیرید
سمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر

مدلسمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوعفشار متناوب
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنستلسکوپی
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر

مدلسمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری

مدلسم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری
جنس لنسفایبرگلس
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
نوع لنستلسکوپی
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش 16 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش 16 لیتری

Sprayer 16 L

مدلسمپاش 16 لیتری
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
نوع لنسمعمولی
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش 12 لیتری

Sprayer 12 L

مدلسمپاش 12 لیتری
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنسمعمولی
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 5 لیتر

Retta Sprayer 5 L

مدلسمپاش رتا حجم 5 لیتر
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش حجم 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش حجم 20 لیتر

Sprayer 20 L

مدلسمپاش حجم 20 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش حجم 16 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش حجم 16 لیتر

Sprayer 16 L

مدلسمپاش حجم 16 لیتر
جنس لنساستیل
نوع لنسمعمولی
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
جنس بدنهاستیل ضد زنگ
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 11 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 11 لیتر

Retta Sprayer 11 L

مدلسمپاش رتا حجم 11 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 8 لیتر

Retta Sprayer 8 L

مدلسمپاش رتا حجم 8 لیتر
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 8 لیتر

Retta Sprayer 8 L

مدلسمپاش رتا حجم 8 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 5 لیتر

Retta Sprayer 5 L

مدلسمپاش رتا حجم 5 لیتر
نوع لنسمعمولی
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش persis مدل 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش persis مدل 2 لیتری

مدلسمپاش persis مدل 2 لیتری
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار ثابت
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر

مدلسم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
مکانیزم سوییچ
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
نوع لنستلسکوپی
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر

easy Jet sprayer volume 5 liters

مدلسمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر
مکانیزم سوییچ
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری

25liter AS motor spraye

مدلسمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری
مکانیزم سوییچ
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنساستیل
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنستلسکوپی
تماس بگیرید
سمپاش به کشت حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش به کشت حجم 2 لیتر

Behkesht sprayer volume 2 liters

مدلسمپاش به کشت حجم 2 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
نوعفشار متناوب
تماس بگیرید
سمپاش اس بی سی مدل 002 حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش اس بی سی مدل 002 حجم 2 لیتر

مدلسمپاش اس بی سی مدل 002 حجم 2 لیتر
نوعفشار متناوب
جنس بدنهپلاستیک
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش کینگ جت مدل 003 حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش کینگ جت مدل 003 حجم 2 لیتر

مدلسمپاش کینگ جت مدل 003 حجم 2 لیتر
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
تماس بگیرید
سمپاش واستر مدل Lown Garden حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش واستر مدل Lown Garden حجم 5 لیتر

مدلسمپاش واستر مدل Lown Garden حجم 5 لیتر
جنس لنساستیل
جنس بدنهپلاستیک
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
نوعفشار ثابت
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش واستر مدل 002 حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش واستر مدل 002 حجم 2 لیتر

مدلسمپاش واستر مدل 002 حجم 2 لیتر
مکانیزم سوییچ
نوعفشار ثابت
جنس بدنهپلاستیک
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش کنزاکس مدل KNS-118 حجم 18 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش کنزاکس مدل KNS-118 حجم 18 لیتر

Kenzax KNS-118 Sprayer 18 L

مدلسمپاش کنزاکس مدل KNS-118 حجم 18 لیتر
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
مکانیزم سوییچ
جنس لنساستیل
نوع لنستلسکوپی
نوعفشار ثابت
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش کنزاکس حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش کنزاکس حجم 2 لیتر

Kenzax Sprayer 2 L

مدلسمپاش کنزاکس حجم 2 لیتر
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
مکانیزم سوییچ
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار ثابت
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن