محصولات سایت

لامپ و چراغ کداک Lamp Kodak

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ کداک ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14

Kodak N41250 2.5W Filament Lamp E14

مدللامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68004 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68004 پایه E27

Kodak N68004 4W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68004 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27

Kodak N42090 4W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 5 عددی

Kodak N67000 5W Filament Lamp E27 Pack of 5

مدللامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 3 عددی

Kodak N67000 5W Filament Lamp E27 Pack of 3

مدللامپ فیلامنتی 5 وات کداک مدل N67000 پایه E27 بسته 3 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 3 عددی

مدللامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27 بسته 3 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 3 عددی

Kodak N67006 6W Filament Lamp E27 Pack Of 3

مدللامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27 بسته 3 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 3 عددی

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 3 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N42090 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55017 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55017 پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55017 پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریتیوبی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 2.5 وات کداک مدل N41250 پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27

Kodak N68000 4W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N68000 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27

Kodak N67006 6W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67006 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N42106 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N42106 پایه E27

Kodak N42106 6W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N42106 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67012 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67012 پایه E27

Kodak N67012 6W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 6 وات کداک مدل N67012 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27

Kodak N67008 8W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N67008 پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 10 عددی

Kodak N55012 4W Filament Lamp E14 10 pcs

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 10 عددی
شکل ظاهریتیوبی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 5 عددی

Kodak N55012 4W Filament Lamp E14 Pack OF 5

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریتیوبی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14

Kodak N55012 4W Filament Lamp E14

مدللامپ فیلامنتی 4 وات کداک مدل N55012 پایه E14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریتیوبی
موجود نیست
لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N41072 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N41072 پایه E27

Kodak N41072 8W Filament Lamp E27

مدللامپ فیلامنتی 8 وات کداک مدل N41072 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن