محصولات سایت

لامپ و چراغ تکنوتل Lamp Technotel

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ تکنوتل ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 80 وات تکنوتل مدل 380 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 80 وات تکنوتل مدل 380 پایه E27

Technotel 380 E27 LED Lamp

مدللامپ ال ای دی 80 وات تکنوتل مدل 380 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی فلت دیواری سقفی
بازه توان مصرفی76 تا 100 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی سقفی 30 وات تکنوتل مدل 9430
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی سقفی 30 وات تکنوتل مدل 9430

مدلچراغ ال ای دی سقفی 30 وات تکنوتل مدل 9430
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریدیواری سقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی سقفی 15 وات تکنوتل مدل 9415
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی سقفی 15 وات تکنوتل مدل 9415

مدلچراغ ال ای دی سقفی 15 وات تکنوتل مدل 9415
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی سقفی 10 وات تکنوتل مدل 9410
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی سقفی 10 وات تکنوتل مدل 9410

مدلچراغ ال ای دی سقفی 10 وات تکنوتل مدل 9410
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 30 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 30 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB توکار

مدلچراغ ال ای دی 30 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB توکار
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 20 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 20 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB

مدلچراغ ال ای دی 20 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 25 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 25 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB

مدلچراغ ال ای دی 25 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 15 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 15 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB

مدلچراغ ال ای دی 15 وات تکنوتل مدل فک متحرک COB
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
لامپ مهتابی ال ای دی 36 وات تکنوتل مدل 12036
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ مهتابی ال ای دی 36 وات تکنوتل مدل 12036

مدللامپ مهتابی ال ای دی 36 وات تکنوتل مدل 12036
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی زیرکابینتی ریسه چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 18 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
پنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار

مدلپنل ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل سقفی روکار
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل SMD 24W 2024
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل SMD 24W 2024

Technotel SMD 24W 2024 Glass Panel Down Light Lamp

مدلچراغ ال ای دی 24 وات تکنوتل مدل SMD 24W 2024
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006 بسته 5 عددی

مدلچراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006 بسته 5 عددی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006

Technotel SMD 6W 2006 Glass Panel Down Light Lamp

مدلچراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 2006
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012 بسته 5 عددی

مدلچراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012 بسته 5 عددی
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012

Technotel SMD 12W 9012 Glass Panel Down Light Lamp

مدلچراغ ال ای دی 12 وات تکنوتل مدل SMD 12W 9012
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006 بسته 5 عددی

مدلچراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006 بسته 5 عددی
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006

Technotel SMD 6W 9006 Glass Panel Down Light Lamp

مدلچراغ ال ای دی 6 وات تکنوتل مدل SMD 6W 9006
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 5 وات تکنوتل مدل SMD 5W 2005 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 5 وات تکنوتل مدل SMD 5W 2005 بسته 5 عددی

مدلچراغ ال ای دی 5 وات تکنوتل مدل SMD 5W 2005 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی چراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
صفحه 1 از 9
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن