محصولات سایت

خاک متفرقه Soils And Fertilizers Other

به فروشگاه اینترنتی خاک متفرقه ابزار سرویس خوش آمدید

کود پودری زعیم مناسب بونسای و بنفشه آفریقایی بسته 200 گرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود پودری زعیم مناسب بونسای و بنفشه آفریقایی بسته 200 گرمی

Zaeem Powder Fertilizer Special For Bonsai And African Violet 200 ml

مدلکود پودری زعیم مناسب بونسای و بنفشه آفریقایی بسته 200 گرمی
جنسپودر
قابلیت نگهداری آب
بو دار
محتواشیمیایی
عملکرد اصلیتغذیه
تماس بگیرید
کود زعیم مناسب گلدهی حجم 150 میلی لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود زعیم مناسب گلدهی حجم 150 میلی لیتری

Zaeem Liquid Fertilizer suitable For Power Bloom 150 ml

مدلکود زعیم مناسب گلدهی حجم 150 میلی لیتری
قابلیت نگهداری آب
بو دار
عملکرد اصلیگل دهی
محتواشیمیایی
جنسمایع
تماس بگیرید
کود زعیم مناسب کاکتوس حجم 150 میلی لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود زعیم مناسب کاکتوس حجم 150 میلی لیتری

Zaeem Liquid Fertilizer suitable For Cactus 150 ml

مدلکود زعیم مناسب کاکتوس حجم 150 میلی لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
جنسمایع
محتواشیمیایی
قابلیت نگهداری آب
بو دار
تماس بگیرید
کود زعیم آهن عمومی حجم 150 میلی لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود زعیم آهن عمومی حجم 150 میلی لیتری

Zaeem Liquid Fertilizer Containing Generic Fe 150 ml

مدلکود زعیم آهن عمومی حجم 150 میلی لیتری
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
بو دار
محتواشیمیایی
جنسمایع
تماس بگیرید
کود زعیم مناسب بنفشه آفریقایی حجم 150 میلی لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود زعیم مناسب بنفشه آفریقایی حجم 150 میلی لیتری

Zaeem Liquid Fertilizer Special For African Violet 150 ml

مدلکود زعیم مناسب بنفشه آفریقایی حجم 150 میلی لیتری
بو دار
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
جنسمایع
محتواشیمیایی
تماس بگیرید
پرلیت دانه درشت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پرلیت دانه درشت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی

مدلپرلیت دانه درشت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
جنسجامد
محتواارگانیک
تماس بگیرید
ورمی کولایت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ورمی کولایت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی

مدلورمی کولایت بنفشه آفریقایی هستی بسته 500 گرمی
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
جنسخاک
قابلیت نگهداری آب
بو دار
تماس بگیرید
کودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص رشد بنفشه آفریقایی بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص رشد بنفشه آفریقایی بسته 2 عددی

مدلکودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص رشد بنفشه آفریقایی بسته 2 عددی
قابلیت نگهداری آب
جنسپودر
عملکرد اصلیتغذیه
محتواشیمیایی
بو دار
تماس بگیرید
کودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص بنفشه آفریقایی بسته 4 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص بنفشه آفریقایی بسته 4 عددی

مدلکودهای مکمل راکی فلاورز مخصوص بنفشه آفریقایی بسته 4 عددی
بو دار
محتواشیمیایی
قابلیت نگهداری آب
جنسپودر
عملکرد اصلیتغذیه
تماس بگیرید
سم پالی مدل Wp50 مقدار 20 گرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم پالی مدل Wp50 مقدار 20 گرم

مدلسم پالی مدل Wp50 مقدار 20 گرم
بو دار
قابلیت نگهداری آب
محتواشیمیایی
جنسپودر
تماس بگیرید
کود گانزگرین مدل کلاسیک مقدار یک کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود گانزگرین مدل کلاسیک مقدار یک کیلوگرم

مدلکود گانزگرین مدل کلاسیک مقدار یک کیلوگرم
محتواشیمیایی
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
جنسپودر
تماس بگیرید
طعمه مسموم موش برودیفاکوم مدل گندمی 300 گرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

طعمه مسموم موش برودیفاکوم مدل گندمی 300 گرمی

مدلطعمه مسموم موش برودیفاکوم مدل گندمی 300 گرمی
قابلیت نگهداری آب
بو دار
جنسجامد
محتواشیمیایی
تماس بگیرید
کود کلسیم پلنت استار مدل 10 درصد بسته 1 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود کلسیم پلنت استار مدل 10 درصد بسته 1 کیلوگرمی

مدلکود کلسیم پلنت استار مدل 10 درصد بسته 1 کیلوگرمی
قابلیت نگهداری آب
جنسپودر
بو دار
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
تماس بگیرید
کود کامل پودری گرین گلد مدل سوپر فسفر NPK 15-50-5+TE بسته 10 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود کامل پودری گرین گلد مدل سوپر فسفر NPK 15-50-5+TE بسته 10 کیلوگرمی

مدلکود کامل پودری گرین گلد مدل سوپر فسفر NPK 15-50-5+TE بسته 10 کیلوگرمی
جنسپودر
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
بو دار
محتواارگانیک
تماس بگیرید
کود کامل پودری گرین گلد مدل NPK 20-20-20+TE بسته 10 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود کامل پودری گرین گلد مدل NPK 20-20-20+TE بسته 10 کیلوگرمی

مدلکود کامل پودری گرین گلد مدل NPK 20-20-20+TE بسته 10 کیلوگرمی
محتواارگانیک
جنسپودر
عملکرد اصلیتغذیه
بو دار
قابلیت نگهداری آب
تماس بگیرید
کود پودری گرین گلد مدل سوپر پتاسیم NPK 14-0-40 بسته 10 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود پودری گرین گلد مدل سوپر پتاسیم NPK 14-0-40 بسته 10 کیلوگرمی

مدلکود پودری گرین گلد مدل سوپر پتاسیم NPK 14-0-40 بسته 10 کیلوگرمی
جنسپودر
محتواارگانیک
عملکرد اصلیتغذیه
قابلیت نگهداری آب
بو دار
تماس بگیرید
ضد بید و شپشک گیاهی بی بید بسته 10 گرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ضد بید و شپشک گیاهی بی بید بسته 10 گرمی

Anti insect Rice 0/01 Kg

مدلضد بید و شپشک گیاهی بی بید بسته 10 گرمی
قابلیت نگهداری آب
محتواارگانیک
جنسجامد
بو دار
تماس بگیرید
سم حشره کش انویدور حجم یک لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم حشره کش انویدور حجم یک لیتر

Envidor

مدلسم حشره کش انویدور حجم یک لیتر
قابلیت نگهداری آب
محتواشیمیایی
بو دار
جنسمایع
تماس بگیرید
کود پلیت مرغی غنی شده پلنت استار بسته 25 کیلوگرمی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود پلیت مرغی غنی شده پلنت استار بسته 25 کیلوگرمی

مدلکود پلیت مرغی غنی شده پلنت استار بسته 25 کیلوگرمی
قابلیت نگهداری آب
محتواارگانیک
جنسجامد
بو دار
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
تماس بگیرید
کود مایع آهن و ریز مغذی طلای سبز کد ZA-M-302 حجم 300 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود مایع آهن و ریز مغذی طلای سبز کد ZA-M-302 حجم 300 میلی لیتر

مدلکود مایع آهن و ریز مغذی طلای سبز کد ZA-M-302 حجم 300 میلی لیتر
جنسمایع
قابلیت نگهداری آب
بو دار
محتواشیمیایی
عملکرد اصلیتغذیه
تماس بگیرید
کود مایع طلای سبز مدل SAV مخصوص بنفشه آفریقایی حجم 300 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود مایع طلای سبز مدل SAV مخصوص بنفشه آفریقایی حجم 300 میلی لیتر

مدلکود مایع طلای سبز مدل SAV مخصوص بنفشه آفریقایی حجم 300 میلی لیتر
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
قابلیت نگهداری آب
جنسمایع
بو دار
محتواشیمیایی
تماس بگیرید
کود مایع طلای سبز مدل HOUSEPLANTS مختص رشد رویشی حجم 300 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود مایع طلای سبز مدل HOUSEPLANTS مختص رشد رویشی حجم 300 میلی لیتر

مدلکود مایع طلای سبز مدل HOUSEPLANTS مختص رشد رویشی حجم 300 میلی لیتر
بو دار
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه
جنسمایع
محتواشیمیایی
تماس بگیرید
کود مایع طلای سبز مخصوص گل رز حجم 300 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود مایع طلای سبز مخصوص گل رز حجم 300 میلی لیتر

مدلکود مایع طلای سبز مخصوص گل رز حجم 300 میلی لیتر
بو دار
قابلیت نگهداری آب
عملکرد اصلیتغذیه گل دهی
جنسمایع
محتواشیمیایی
تماس بگیرید
کود مایع طلای سبز مخصوص بامبو حجم 300 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کود مایع طلای سبز مخصوص بامبو حجم 300 میلی لیتر

مدلکود مایع طلای سبز مخصوص بامبو حجم 300 میلی لیتر
بو دار
عملکرد اصلیتغذیه
محتواشیمیایی
قابلیت نگهداری آب
جنسمایع
تماس بگیرید
صفحه 1 از 10
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن