محصولات سایت

لامپ و چراغ اوکس Lamp Okes

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ اوکس ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X10 پایه E27 بسته 10 عددی

Okes CFL9X10 9W Compact Fluorescent Lamp E27 10 PCS

مدللامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X10 پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X5 پایه E27 بسته 5 عددی

Okes CFL9X5 9W Compact Fluorescent Lamp E27 5 PCS

مدللامپ کم مصرف 9 وات اوکس مدل CFL9X5 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X10 پایه E27 بسته 10 عددی

Okes CFL35X10 35W Compact Fluorescent Lamp E27 10 PCS

مدللامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X10 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X5 پایه E27 بسته 5 عددی

Okes CFL35X5 35W Compact Fluorescent Lamp E27 5 PCS

مدللامپ کم مصرف 35 وات اوکس مدل CFL35X5 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X10 پایه E27 بسته 10 عددی

Okes CFL26X10 26W Compact Fluorescent Lamp E27 10 PCS

مدللامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X10 پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X5 پایه E27 بسته 5 عددی

Okes CFL26X5 26W Compact Fluorescent Lamp E27 5 PCS

مدللامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26X5 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milky-X10 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milky-X10 پایه E14 بسته 10 عددی

Okes 304Milky-x10 4W Filament LED Lamp E14 10 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milky-X10 پایه E14 بسته 10 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx12 پایه E14 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx12 پایه E14 بسته 12 عددی

Okes 304Milkyx12 4W Filament LED Lamp E14 12 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx12 پایه E14 بسته 12 عددی
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx8 پایه E14 بسته 8 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx8 پایه E14 بسته 8 عددی

Okes 304Milky-6500x8 4W Filament LED Lamp E14 8 PC

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Milkyx8 پایه E14 بسته 8 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریاشکی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304MilkyX6 پایه E14 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304MilkyX6 پایه E14 بسته 6 عددی

Okes 304Milkyx6 4W Filament LED Lamp E14 6 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304MilkyX6 پایه E14 بسته 6 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریاشکی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X10 پایه E27 بسته 10 عددی

Okes CFL55X10 55W Compact Fluorescent Lamp E27 10 PCS

مدللامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X10 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
موجود نیست
لامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X5 پایه E27 بسته 5 عددی

Okes CFL55X5 55W Compact Fluorescent Lamp E27 5 PCS

مدللامپ کم مصرف 55 وات اوکس مدل CFL55X5 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx6 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx6 بسته 6 عددی

Okes 304Milky-S-Zx6 4W LED Lamp E14 Pack of 6

مدللامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx6 بسته 6 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx8 آفتابی و سفید بسته 8 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx8 آفتابی و سفید بسته 8 عددی

Okes 304Milky-S-Zx8 4W Filament LED Lamp E14 8 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات اوکس مدل 304Milky-S-Zx8 آفتابی و سفید بسته 8 عددی
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx12 پایه E14 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx12 پایه E14 بسته 12 عددی

Okes 304Clearx12 4W Filament LED Lamp E14 12 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx12 پایه E14 بسته 12 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx8 پایه E14 بسته 8 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx8 پایه E14 بسته 8 عددی

Okes 304Clearx8 4W Filament LED Lamp E14 8 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx8 پایه E14 بسته 8 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx6 پایه E14 بسته 6 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx6 پایه E14 بسته 6 عددی

Okes 304Clearx6 4W Filament LED Lamp E14 6 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اوکس مدل 304Clearx6 پایه E14 بسته 6 عددی
شکل ظاهریاشکی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن