محصولات سایت

دستگاه جوش Welder

به فروشگاه اینترنتی دستگاه جوش ابزار سرویس خوش آمدید

دستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل Micor Mig 300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل Micor Mig 300

LORCH Micor Mig 300 Welding Machine

مدلدستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل Micor Mig 300
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
دستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل M 304
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل M 304

LORCH M304 Welding Machine

مدلدستگاه جوش 300 آمپر لورچ مدل M 304
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
دستگاه جوش اینورتر 180 آمپر لورچ مدل Handy TIG180
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوش اینورتر 180 آمپر لورچ مدل Handy TIG180

مدلدستگاه جوش اینورتر 180 آمپر لورچ مدل Handy TIG180
دارای چرخ
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
دستگاه پخ زن سرد سویسا مدل CHP-12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه پخ زن سرد سویسا مدل CHP-12

مدلدستگاه پخ زن سرد سویسا مدل CHP-12
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
دستگاه جوشکاری اینورتر 200 آمپر لورچ مدل Micor Stick 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوشکاری اینورتر 200 آمپر لورچ مدل Micor Stick 200

LORCH Micor Stick 200 Inverter Welding Machine

مدلدستگاه جوشکاری اینورتر 200 آمپر لورچ مدل Micor Stick 200
دارای چرخ
نوعالکتریکی
اینورتر
تماس بگیرید
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی روتنگران پارسه سایز 110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوش پلی اتیلن دستی روتنگران پارسه سایز 110

مدلدستگاه جوش پلی اتیلن دستی روتنگران پارسه سایز 110
نوعالکتریکی
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I

INVERTER 202I

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X

ARC 315X

مدلاینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300

inverter 300 amp arc300

مدلاینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300
اینورتر
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO

INVERTER 200 AMP PRO

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO
اینورتر
دارای چرخ
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000

INVERTER 200 AMP GHA2000

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ای اند ال مدل W.M200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ای اند ال مدل W.M200

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر ای اند ال مدل W.M200
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2114
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2114

Arva 2114 Welding Inverter 180 A

مدلاینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا مدل 2114
نوعالکتریکی
دارای چرخ
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2

مدلاینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2
نوعالکتریکی
اینورتر
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
ولتاژ ورودی230 ولت
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666
دارای چرخ
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
دستگاه جوشکاری اینورتر 160 آمپر لورچ مدل Micor Stick160A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه جوشکاری اینورتر 160 آمپر لورچ مدل Micor Stick160A

مدلدستگاه جوشکاری اینورتر 160 آمپر لورچ مدل Micor Stick160A
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
اینورتر
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250

KhazarTransfo MMA 250 Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250

مدلاینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
اینورتر
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 آمپر بهفرجوش مدل MMA-250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر بهفرجوش مدل MMA-250

250A welding inverter for MMA-250 model

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر بهفرجوش مدل MMA-250
نوعالکتریکی
دارای چرخ
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET

مدلاینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
اینورتر
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 آمپر رونیکس مدل RH-4625
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر رونیکس مدل RH-4625

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر رونیکس مدل RH-4625
نوعالکتریکی
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن