محصولات سایت

پمپ سیالات Water Pump

به فروشگاه اینترنتی پمپ سیالات ابزار سرویس خوش آمدید

پمپ آب فیرمن مدل FGP30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ آب فیرمن مدل FGP30

Firman FGP30 Water Pump

مدلپمپ آب فیرمن مدل FGP30
نوع پمپمکش خانگی
کاربرداستخر آبیاری
امکان غوطه‌ور شدن
مسیر بای‌پس
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
تماس بگیرید
پمپ آب فیرمن مدل FGP20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ آب فیرمن مدل FGP20

Firman FGP20 Water Pump

مدلپمپ آب فیرمن مدل FGP20
کاربرداستخر انتقال مایعات آبیاری
امکان غوطه‌ور شدن
مسیر بای‌پس
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
نوع پمپمکش خانگی
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ کف کش ابر مدل SDJ50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کف کش ابر مدل SDJ50

Abr SDJ50 Submersible Sump Pump

مدلپمپ کف کش ابر مدل SDJ50
نوع سیالآب تمیز
نوع پمپکف کش
تعداد فازتک فاز
کاربردآبیاری
تماس بگیرید
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25

Abr SDJ 25 Submersible Sump Pump

مدلپمپ کف کش ابر مدل SDJ 25
نوع سیالآب تمیز
نوع پمپکف کش
کاربردآبیاری
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ استخری پایونیر مدل LHF1-5AM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ استخری پایونیر مدل LHF1-5AM

Pioneer LHF1-5AM Pooling Pump

مدلپمپ استخری پایونیر مدل LHF1-5AM
مسیر بای‌پس
امکان غوطه‌ور شدن
کاربرداستخر
نوع سیالآب تمیز
نوع پمپخانگی مکش
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ آب پایونیر مدل CPM-158
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ آب پایونیر مدل CPM-158

Pioneer CPM-158 Water Pump

مدلپمپ آب پایونیر مدل CPM-158
نوع سیالآب تمیز
مسیر بای‌پس
امکان غوطه‌ور شدن
کاربردافزایش فشار آب
تعداد فازتک فاز
نوع پمپخانگی
تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش استخری ابارا مدل SWT 200M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش استخری ابارا مدل SWT 200M

Pump Ebara SWT 200M Centrifugal Self-Priming Electric Pump For Pools

مدلالکتروپمپ سانتریفیوژ خود مکش استخری ابارا مدل SWT 200M
مسیر بای‌پس
نوع سیالآب آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
کاربرداستخر
تعداد فازتک فاز
نوع پمپخود مکش
تماس بگیرید
پمپ آب کولر دمنده مدل PCP-5H2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ آب کولر دمنده مدل PCP-5H2S

Damandeh PCP-5H2S Cooler Pump

مدلپمپ آب کولر دمنده مدل PCP-5H2S
امکان غوطه‌ور شدن
کاربردکولر
نوع پمپمکش
نوع سیالآب تمیز
تماس بگیرید
پمپ لجن کش ابارا مدل Right 75MA 10MT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ لجن کش ابارا مدل Right 75MA 10MT

Ebara Right 75MA 10MT Electropump For Dirty Water

مدلپمپ لجن کش ابارا مدل Right 75MA 10MT
نوع سیالآب آلوده
تعداد فازتک فاز
نوع پمپلجن کش
کاربردآب‌های آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفوژ ابارا مدل CMA 1.00 M-LOCAL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ سانتریفوژ ابارا مدل CMA 1.00 M-LOCAL

Ebara CMA 1.00 M-LOCAL Centrifugal Pump

مدلالکتروپمپ سانتریفوژ ابارا مدل CMA 1.00 M-LOCAL
تعداد فازتک فاز
کاربردافزایش فشار آب آبیاری انتقال مایعات
نوع پمپسانتریفیوژ زمینی
نوع سیالآب تمیز
امکان غوطه‌ور شدن
تماس بگیرید
الکتروپمپ کف کش ابارا مدل BEST ONE MA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ کف کش ابارا مدل BEST ONE MA

Ebara Best ONE MA Submersible Sump Pump

مدلالکتروپمپ کف کش ابارا مدل BEST ONE MA
کاربرداستخر آب‌های آلوده انتقال مایعات آبیاری
تعداد فازتک فاز
نوع پمپکف کش
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
تماس بگیرید
الکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 5T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 5T

Ebara Best 5T Submersible Sump Pump

مدلالکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 5T
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
کاربرداستخر آب‌های آلوده انتقال مایعات آبیاری
نوع پمپکف کش
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ لجن کش ابارا مدل DW 100MA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ لجن کش ابارا مدل DW 100MA

Ebara DW 100MA Electropump For Dirty Water

مدلپمپ لجن کش ابارا مدل DW 100MA
امکان غوطه‌ور شدن
کاربردآب‌های آلوده
نوع پمپلجن کش
نوع سیالآب آلوده
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ لجن کش ابارا مدل DW 100T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ لجن کش ابارا مدل DW 100T

Ebara DW 100T Electropump For Dirty Water

مدلپمپ لجن کش ابارا مدل DW 100T
کاربردآب‌های آلوده
تعداد فازسه فاز
نوع پمپلجن کش
نوع سیالآب آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
تماس بگیرید
الکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 3M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 3M

Ebara Best 3M Submersible Sump Pump

مدلالکتروپمپ کف کش ابارا مدل Best 3M
امکان غوطه‌ور شدن
نوع پمپکف کش
کاربرداستخر آب‌های آلوده انتقال مایعات آبیاری
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
تعداد فازتک فاز
تماس بگیرید
پمپ لجن کش ابارا مدل DW 150T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ لجن کش ابارا مدل DW 150T

Ebara DW 150T Electropump For Dirty Water

مدلپمپ لجن کش ابارا مدل DW 150T
تعداد فازسه فاز
امکان غوطه‌ور شدن
کاربردآب‌های آلوده
نوع پمپلجن کش
نوع سیالآب آلوده
تماس بگیرید
الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL

Ebara AGA 1.00 M-LOCAL E Self Priming Electropump

مدلالکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL
نوع پمپخود مکش
تعداد فازتک فاز
نوع سیالآب تمیز
امکان غوطه‌ور شدن
کاربردکارواش افزایش فشار آب آبیاری استخر
تماس بگیرید
پمپ تخلیه آب کرشر مدل SDP 7000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ تخلیه آب کرشر مدل SDP 7000

Karcher SDP 7000

مدلپمپ تخلیه آب کرشر مدل SDP 7000
نوع پمپلجن کش
امکان غوطه‌ور شدن
کاربرداستخر آب‌های آلوده
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
تماس بگیرید
پمپ کف کش کرشر مدل SCP 7000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کف کش کرشر مدل SCP 7000

Karcher SCP 7000 Drainage Pumps

مدلپمپ کف کش کرشر مدل SCP 7000
نوع پمپلجن کش
نوع سیالآب تمیز آب آلوده
کاربرداستخر آب‌های آلوده
امکان غوطه‌ور شدن
تماس بگیرید
پمپ کولر آبی تکنوژن مدل B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کولر آبی تکنوژن مدل B

مدلپمپ کولر آبی تکنوژن مدل B
نوع سیالآب تمیز
نوع پمپخانگی
کاربردانتقال مایعات کولر
تعداد فازتک فاز
موجود نیست
پمپ کولر آبی آواگن مدل C090
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کولر آبی آواگن مدل C090

مدلپمپ کولر آبی آواگن مدل C090
نوع سیالآب تمیز
کاربردکولر
تعداد فازتک فاز
موجود نیست
پمپ کولر آبی موتوژن مدل P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کولر آبی موتوژن مدل P

مدلپمپ کولر آبی موتوژن مدل P
نوع سیالآب تمیز
کاربردانتقال مایعات کولر
نوع پمپخانگی
تعداد فازتک فاز
موجود نیست
پمپ کولر خزرفن مدل 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ کولر خزرفن مدل 1

مدلپمپ کولر خزرفن مدل 1
نوع پمپخانگی
نوع سیالآب تمیز
کاربردکولر
موجود نیست
پمپ دستی مدل P001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پمپ دستی مدل P001

P001 Manual Pump

موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن