محصولات سایت

جاروبرقی صنعتی Industrial Vacuum Cleaner

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی صنعتی ابزار سرویس خوش آمدید

جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 53WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 53WD

Starmix 53WD Semi Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 53WD
قابلیت جمع کردن آب
پایه‌ی چرخ‌دار
لوله تلسکوپی
تعداد موتورسه عدد
نشانگر پربودن مخزن
فیلتر
تماس بگیرید
جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DABJ-40L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DABJ-40L

Daewoo DABJ-40L Industrial Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DABJ-40L
جنس بدنهفلز
تعداد موتوریک عدد
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 83WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 83WD

Starmix-industrial-vacuum-cleaner-Ametek-83WD

مدلجاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 83WD
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
قابلیت جمع کردن آب
تعداد موتورسه عدد
جنس بدنهفلز
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 82WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 82WD

Starmix-industrial-vacuum-cleaner-Ametek-82WD

مدلجاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل 82WD
قابلیت جمع کردن آب
تعداد موتوردو عدد
فیلتر
جنس بدنهفلز
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل CV 30/1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی کرشر مدل CV 30/1

Karcher CV 30/1 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی کرشر مدل CV 30/1
قابلیت جمع کردن آب
فیلتر
جنس بدنهپلاستیک
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل P83WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل P83WD

Starmix-industrial-vacuum-cleaner-P83WD

مدلجاروبرقی صنعتی استارمیکس مدل P83WD
قابلیت جمع کردن آب
لوله تلسکوپی
پایه‌ی چرخ‌دار
فیلتر
جنس بدنهفلز
نشانگر پربودن مخزن
تعداد موتورسه عدد
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 3 Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 3 Premium

مدلجاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 3 Premium
تعداد موتوریک عدد
لوله تلسکوپی
قابلیت جمع کردن آب
پایه‌ی چرخ‌دار
نشانگر پربودن مخزن
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W

مدلجاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W
جنس بدنهفلز
لوله تلسکوپی
نشانگر پربودن مخزن
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
قابلیت جمع کردن آب
تعداد موتورسه عدد
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W

مدلجاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
جنس بدنهفلز
پایه‌ی چرخ‌دار
لوله تلسکوپی
تعداد موتوردو عدد
فیلتر
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD-E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD-E

ANA 82WD-E industrial vacuume cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD-E
نشانگر پربودن مخزن
فیلتر
قابلیت جمع کردن آب
پایه‌ی چرخ‌دار
تعداد موتوردو عدد
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium

مدلجاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium
تعداد موتوریک عدد
جنس بدنهفلز
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
نشانگر پربودن مخزن
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD

ANA 83WD Industrial Vacuume Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD
قابلیت جمع کردن آب
پایه‌ی چرخ‌دار
لوله تلسکوپی
جنس بدنهفلز
تعداد موتورسه عدد
فیلتر
نشانگر پربودن مخزن
تماس بگیرید
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D

ANA 41D Industrial Vacuume Cleaner

مدلجاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D
قابلیت جمع کردن آب
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
نشانگر پربودن مخزن
تعداد موتوریک عدد
جنس بدنهفلز
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD

ANA 41WD Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD
لوله تلسکوپی
جنس بدنهفلز
فیلتر
تعداد موتوریک عدد
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
تماس بگیرید
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD

ANA 52WD Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD
جنس بدنهفلز
نشانگر پربودن مخزن
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
لوله تلسکوپی
تعداد موتوردو عدد
قابلیت جمع کردن آب
تماس بگیرید
جارو برقی نیمه صنعتی آنا مدل 53WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی نیمه صنعتی آنا مدل 53WD

ANA 52WD Industrial Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی نیمه صنعتی آنا مدل 53WD
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
تعداد موتورسه عدد
لوله تلسکوپی
قابلیت جمع کردن آب
جنس بدنهفلز
فیلتر
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD

ANA 82WD Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD
پایه‌ی چرخ‌دار
جنس بدنهفلز
لوله تلسکوپی
نشانگر پربودن مخزن
تعداد موتوردو عدد
فیلتر
قابلیت جمع کردن آب
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD

ANA P82WD Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD
تعداد موتوردو عدد
قابلیت جمع کردن آب
لوله تلسکوپی
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
جنس بدنهفلز
فیلتر
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA

مدلجاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
جنس بدنهپلاستیک
فیلتر
پایه‌ی چرخ‌دار
لوله تلسکوپی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P83WD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P83WD

ANA P83WD Automatic Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P83WD
تعداد موتورسه عدد
لوله تلسکوپی
جنس بدنهفلز
قابلیت جمع کردن آب
پایه‌ی چرخ‌دار
فیلتر
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD-E
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD-E

ANA 83WD-E industrial vacuume cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD-E
لوله تلسکوپی
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
فیلتر
تعداد موتورسه عدد
پایه‌ی چرخ‌دار
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری آب و خاک 1400w
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری آب و خاک 1400w

مدلجاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری آب و خاک 1400w
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
جنس بدنهفلز
قابلیت جمع کردن آب
لوله تلسکوپی
فیلتر
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
جارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium

Karcher WD 5 Premium Industrial Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium
تعداد موتوریک عدد
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
جنس بدنهفلز
فیلتر
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی صنعتی رویال R30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی صنعتی رویال R30

Royal Industrial Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی صنعتی رویال R30
قابلیت جمع کردن آب
نشانگر پربودن مخزن
پایه‌ی چرخ‌دار
جنس بدنهفلز
تعداد موتورسه عدد
فیلتر
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن