محصولات سایت

سمپاش Sprayer

به فروشگاه اینترنتی سمپاش ابزار سرویس خوش آمدید

سمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری

مدلسمپاش اینتر مدل 01 حجم 1.5 لیتری
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
مکانیزم سوییچ
جنس لنسفایبرگلس
نوعفشار متناوب
تماس بگیرید
سمپاش رونیکس مدل RH-6003 حجم 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رونیکس مدل RH-6003 حجم 8 لیتر

Ronix RH-6003 Sprayer 8 Litre

مدلسمپاش رونیکس مدل RH-6003 حجم 8 لیتر
مکانیزم سوییچ
جنس لنساستیل
جنس بدنهپلاستیک
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
نوعفشار متناوب
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر

مدلسمپاش مدل اسپریر ظرفیت 20 لیتر
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوعفشار متناوب
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنستلسکوپی
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش اکتیو مدل AC-1005LSحجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش اکتیو مدل AC-1005LSحجم 5 لیتر

مدلسمپاش اکتیو مدل AC-1005LSحجم 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
نوعفشار ثابت
جنس لنساستیل
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
مکانیزم سوییچ
تماس بگیرید
سمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر

مدلسمپاش و آب پاش فصل سبز مدل SP2AS حجم 2 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری

مدلسم پاش استوانه ای اسپریر ظرفیت 5 لیتری
جنس لنسفایبرگلس
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
نوع لنستلسکوپی
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش اکتیو مدل AC1005LS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش اکتیو مدل AC1005LS

Active AC1005LS Sprayer

مدلسمپاش اکتیو مدل AC1005LS
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار ثابت
تماس بگیرید
سمپاش 2.5 لیتر اکتیو مدل AC10025L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش 2.5 لیتر اکتیو مدل AC10025L

Active AC10025LS Sprayer

مدلسمپاش 2.5 لیتر اکتیو مدل AC10025L
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار ثابت
تماس بگیرید
سمپاش 16 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش 16 لیتری

Sprayer 16 L

مدلسمپاش 16 لیتری
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
نوع لنسمعمولی
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش 12 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش 12 لیتری

Sprayer 12 L

مدلسمپاش 12 لیتری
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنسمعمولی
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 5 لیتر

Retta Sprayer 5 L

مدلسمپاش رتا حجم 5 لیتر
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش حجم 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش حجم 20 لیتر

Sprayer 20 L

مدلسمپاش حجم 20 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش حجم 16 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش حجم 16 لیتر

Sprayer 16 L

مدلسمپاش حجم 16 لیتر
جنس لنساستیل
نوع لنسمعمولی
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
جنس بدنهاستیل ضد زنگ
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 11 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 11 لیتر

Retta Sprayer 11 L

مدلسمپاش رتا حجم 11 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 8 لیتر

Retta Sprayer 8 L

مدلسمپاش رتا حجم 8 لیتر
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 8 لیتر

Retta Sprayer 8 L

مدلسمپاش رتا حجم 8 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
نوع لنسمعمولی
تماس بگیرید
سمپاش رتا حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش رتا حجم 5 لیتر

Retta Sprayer 5 L

مدلسمپاش رتا حجم 5 لیتر
نوع لنسمعمولی
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش persis مدل 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش persis مدل 2 لیتری

مدلسمپاش persis مدل 2 لیتری
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار ثابت
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر

مدلسم پاش شارژی مدل ایزی جت حجم 20 لیتر
مکانیزم سوییچ
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
نوع لنستلسکوپی
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
تماس بگیرید
سمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر

easy Jet sprayer volume 5 liters

مدلسمپاش ایزی جت حجم 5 لیتر
مکانیزم سوییچ
نوع لنسمعمولی
جنس لنسفایبرگلس
جنس بدنهپلاستیک
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیتتا 5 لیتر
تماس بگیرید
سمپاش مدل ایزی جت ظرفیت 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش مدل ایزی جت ظرفیت 20 لیتر

مدلسمپاش مدل ایزی جت ظرفیت 20 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوعفشار متناوب
نوع لنستلسکوپی
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش کینگ جت حجم 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش کینگ جت حجم 5 لیتر

King Jet sprayer volume 5 liters

مدلسمپاش کینگ جت حجم 5 لیتر
محدوه ظرفیت5 تا 10 لیتر
جنس لنسفایبرگلس
نوعفشار متناوب
نوع لنستلسکوپی
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش شارژی مدل مارینا حجم 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش شارژی مدل مارینا حجم 20 لیتر

مدلسمپاش شارژی مدل مارینا حجم 20 لیتر
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنستلسکوپی
جنس لنساستیل
نوعفشار متناوب
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
سمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری

25liter AS motor spraye

مدلسمپاش موتوری مدل TF-767 حجم 25 لیتری
مکانیزم سوییچ
جنس بدنهپلاستیک
جنس لنساستیل
نوعفشار متناوب
محدوه ظرفیت10 تا 20 لیتر
نوع لنستلسکوپی
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن