محصولات سایت

هواکش Exhaust Fans

به فروشگاه اینترنتی هواکش ابزار سرویس خوش آمدید

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S

مدلهواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
دمپر
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S

Damandeh VPL-20S2S Turbo Series Pipe Mount Fan

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPL-20S2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S

Damandeh VMA-20C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM

Damandeh VIF-20V2S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-20V2S طرح EBM
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM

Damandeh VIF-25V2S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM
محل نصبداخل لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی میامی سری Turbo مدل 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی میامی سری Turbo مدل 10

مدلهواکش خانگی میامی سری Turbo مدل 10
نوعتک فاز
کاربردکابین آشپزخانه سرویس بهداشتی
محل نصبداخل لوله سقف دیوار پنجره
تماس بگیرید
هواکش خانگی پارس مدل جت فن
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی پارس مدل جت فن

مدلهواکش خانگی پارس مدل جت فن
دمپر
محل نصبسقف دیوار
کاربردآشپزخانه اماکن اداری و تجاری سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
فن دمنده صنعتی تروتک مدل TTW 25000 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فن دمنده صنعتی تروتک مدل TTW 25000 S

Trotec TTW 25000 S Barrel Fan

تماس بگیرید
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 30 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 30 S

Trotec TFV 30 S Turbo Fan

تماس بگیرید
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 10 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 10 S

Trotec TFV 10 S Carpet Dryer

تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S

Damandeh VID-40D4S Industrai Metalic Propeller Fan

مدلهواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S

Damandeh VID-30D4S Industrai Metalic Propeller Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده مدل VID-30D4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S

Damandeh VIE-40L4S Eilka Series Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده مدل VIE-40L4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S

Damandeh VIK-30L4S Eilka Series Industrai 7 Metalic Wing Fan

مدلهواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S

Damandeh VMA-15C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S

Damandeh VMA-25C2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C2S
نوعتک فاز
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S

Damandeh VMA-30C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
نوعتک فاز
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

Damandeh VMA-25C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
دمپر
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S

Damandeh VMA-20C4S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
نوعتک فاز
دمپر
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

Damandeh VMA-15S2S Metalic Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S
نوعتک فاز
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
محل نصبداخل لوله خارج لوله دیوار پنجره سقف
دمپر
تماس بگیرید
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM

Damandeh VIF-30V4S Axial Series EBM Design Industrai Fan

مدلهواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه
محل نصبدیوار سقف
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-15S2S بسته 10 عددی
دمپر
محل نصبداخل لوله
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی

Damandeh VPH-10S2S Turbo Series Pipe Mount Fan 10pcs

مدلهواکش لوله ای دمنده سری Turbo مدل VPH-10S2S بسته 10 عددی
محل نصبداخل لوله
دمپر
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
تماس بگیرید
هواکش خانگی لونا مدل 403
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هواکش خانگی لونا مدل 403

Luna 403 Wall Mount Fan

مدلهواکش خانگی لونا مدل 403
کاربردآشپزخانه سرویس بهداشتی
نوعتک فاز
محل نصبداخل لوله
تماس بگیرید
صفحه 1 از 5
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن