محصولات سایت

لامپ و چراغ اف اس پی Lamp Fsp

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ اف اس پی ابزار سرویس خوش آمدید

چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 36 وات RGB مدل خطی 01
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 36 وات RGB مدل خطی 01

مدلچراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 36 وات RGB مدل خطی 01
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 24 وات مدل 02
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 24 وات مدل 02

مدلچراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 24 وات مدل 02
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 12 وات مدل 03
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 12 وات مدل 03

مدلچراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 12 وات مدل 03
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 6 وات مدل 04
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 6 وات مدل 04

مدلچراغ وال واشر ال ای دی اف اس پی 6 وات مدل 04
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5 وات حبابی اف اس پی مدل E14 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات حبابی اف اس پی مدل E14 بسته 2 عددی

FSP Lamp Candle 5W LED E14 2Pcs

مدللامپ ال ای دی 5 وات حبابی اف اس پی مدل E14 بسته 2 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی اف اس پی 3 وات شمعی مدل E14 بسته 2 عدد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی اف اس پی 3 وات شمعی مدل E14 بسته 2 عدد

FSP Lamp candle 3W LED E14 2Pcs

مدللامپ ال ای دی اف اس پی 3 وات شمعی مدل E14 بسته 2 عدد
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی

FSP Lamp Bulb 4W LED E27 2Pcs

مدللامپ ال ای دی 4 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 3 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی

FSP Lamp Bulb 3W LED E27 2Pcs

مدللامپ ال ای دی 3 وات حبابی اف اس پی مدل E27 بسته 2 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
چراغ دفنی ال ای دی 36 وات اف اس پی مدل RGB گرد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ دفنی ال ای دی 36 وات اف اس پی مدل RGB گرد

مدلچراغ دفنی ال ای دی 36 وات اف اس پی مدل RGB گرد
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 3 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 3 عددی
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 4 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 4 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 4 عددی
شکل ظاهریسوزنی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 5 عددی
نوع پایهG4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی

G4 LED 6w 10 pcs

مدللامپ ال ای دی 6 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 10 عددی
نوع پایهG4
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی

G4 LED 2.5W

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG4
شکل ظاهریسوزنی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی

G4 LED 1.8W

مدللامپ ال ای دی 1.8 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته15 عددی

G4 LED 1.5W

مدللامپ ال ای دی 1.5 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته15 عددی
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی

G4 LED 1.2W

مدللامپ ال ای دی 1.2 وات اف اس پی مدل جی 4 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسوزنی
نوع پایهG4
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن