محصولات سایت

دریل رونیکس Drill Ronix

به فروشگاه اینترنتی دریل رونیکس ابزار سرویس خوش آمدید

چکش تخریب رونیکس مدل 2811
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب رونیکس مدل 2811

مدلچکش تخریب رونیکس مدل 2811
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشتک جهت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2120

Ronix 2120 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2120
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
چکش تخریب رونیکس مدل 2806
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب رونیکس مدل 2806

Ronix 2806 Demolition Hammer

مدلچکش تخریب رونیکس مدل 2806
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای تخریبی
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل بتن کن رونیکس مدل 2740
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن رونیکس مدل 2740

Ronix 2740 Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن رونیکس مدل 2740
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
تماس بگیرید
دریل بتن کن رونیکس مدل 2730
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن رونیکس مدل 2730

Ronix 2730 Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن رونیکس مدل 2730
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشتک جهت
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2271K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2271K

Ronix 2271K Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2271K
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل رونیکس مدل 2106C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل رونیکس مدل 2106C

Ronix 2106C Drill

مدلدریل رونیکس مدل 2106C
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل رونیکس مدل 2106B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل رونیکس مدل 2106B

Ronix 2106B Drill

مدلدریل رونیکس مدل 2106B
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی رونیکس مدل 8512
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی رونیکس مدل 8512

Ronix 8512 Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی رونیکس مدل 8512
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی چکشی رونیکس مدل 8614
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی رونیکس مدل 8614

Ronix 8614 Cordless Driver Drill

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی رونیکس مدل 8614
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای معمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612

Ronix 8612 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل بتن کن رونیکس مدل 2726
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن رونیکس مدل 2726

Ronix 2726 Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن رونیکس مدل 2726
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای بتن کن معمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513

Ronix 2513 Electric Driver Drill

مدلدریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2210
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2210

Ronix 2210 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2210
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2220

Ronix 13mm 2220 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2220
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی ضربه ای
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2213
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2213

Ronix 2213 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2213
نوعضربه ای معمولی
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل رونیکس مدل 2111
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل رونیکس مدل 2111

Ronix 10mm 2111 Electronic Drill

مدلدریل رونیکس مدل 2111
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل رونیکس مدل 2110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل رونیکس مدل 2110

Ronix 10mm 2110 Electric Drill

مدلدریل رونیکس مدل 2110
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعمعمولی
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2210C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2210C

Ronix 2210C Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2210C
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی رونیکس مدل 2240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2240

Ronix 2240 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2240
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T

Ronix 2513T Corded Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی
موجود نیست
دریل بتن کن رونیکس مدل 2727
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن رونیکس مدل 2727

Ronix 2727 Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن رونیکس مدل 2727
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل چکشی رونیکس مدل 2230
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2230

Ronix 2230 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2230
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
موجود نیست
دریل چکشی رونیکس مدل 2281
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی رونیکس مدل 2281

Ronix 2281 Impact Drill

مدلدریل چکشی رونیکس مدل 2281
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای معمولی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن