محصولات سایت

پیچ گوشتی و فازمتر اچ تی اینسترومنتس Screwdriver Htinstruments

به فروشگاه اینترنتی پیچ گوشتی و فازمتر اچ تی اینسترومنتس ابزار سرویس خوش آمدید

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 100

HT Instruments 165i PZS VDE-PZ/S1 x 100 Pozidriv/Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 100
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تعدادتک
نوعچهار سو
جنس سریفولاد
تماس بگیرید
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH2

HT Instruments 162i PH VDE-PH2 Phillips Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH2
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
جنس سریفولاد
نوعچهار سو
تعدادتک
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH4

HT Instruments 162i PH VDE-PH4 Phillips Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH4
چکش پذیری
خاصیت آهنربایی
تعدادتک
جنس سریفولاد
نوعچهار سو
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH3

HT Instruments 162i PH VDE-PH3 Phillips Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH3
جنس سریفولاد
نوعچهار سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تعدادتک
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH1

HT Instruments 162i PH VDE-PH1 Phillips Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PH VDE-PH1
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
نوعچهار سو
جنس سریفولاد
تعدادتک
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ2

HT Instruments 165i PZ VDE-PZ2 Pozidriv Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ2
نوعچهار سو
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
چکش پذیری
تعدادتک
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ1

HT Instruments 165i PZ VDE-PZ1 Pozidriv Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ1
نوعچهار سو
جنس سریفولاد
چکش پذیری
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ3

HT Instruments 165i PZ VDE-PZ3 Pozidriv Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ3
خاصیت آهنربایی
نوعچهار سو
تعدادتک
چکش پذیری
جنس سریفولاد
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ4

HT Instruments 165i PZ VDE-PZ4 Pozidriv Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZ VDE-PZ4
جنس سریفولاد
نوعچهار سو
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
تعدادتک
موجود نیست
پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE4

HT Instruments 160i VDE4 Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE4
جنس سریفولاد
چکش پذیری
نوعدو سو
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE5

HT Instruments 160i VDE5 Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE5
جنس سریفولاد
چکش پذیری
نوعدو سو
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE3

HT Instruments 160i VDE3 Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE3
جنس سریفولاد
چکش پذیری
نوعدو سو
تعدادتک
خاصیت آهنربایی
موجود نیست
پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE2

HT Instruments 160i VDE2 Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی دو سو اچ تی اینسترومنتس مدل 160i VDE2
نوعدو سو
تعدادتک
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PHS VDE-PH/S2 x 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PHS VDE-PH/S2 x 100

HT Instruments 162i PHS VDE-PH/S2 x 100 Phillips Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 162i PHS VDE-PH/S2 x 100
تعدادتک
چکش پذیری
نوعچهار سو
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
موجود نیست
مجموعه 12 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل ALADINO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 12 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل ALADINO

HT Instruments ALADINO Kit Composed by 12 Interchangeable Screwdrivers

مدلمجموعه 12 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل ALADINO
چکش پذیری
نوعدو سو چهار سو چهارگوش مثلثی
تعدادست 12 عددی
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
موجود نیست
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K06S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K06S

HT Instruments K06S Set of 7 Pieces Screwdrivers

مدلمجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K06S
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو چهار سو آلن
تعدادست 7 عددی
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل KK20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل KK20

HT Instruments KK20 Kraftform Kompakt

مدلمجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل KK20
نوعدو سو چهار سو ستاره‌ای آلن
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
تعدادست 7 عددی
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K23
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K23

HT Instruments K23 Kit of 4 Insulated Screwdrivers

مدلمجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K23
چکش پذیری
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو چهار سو
تعدادست 4 عددی
موجود نیست
مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K24

HT Instruments K24 Kit of 4 Insulated Screwdrivers

مدلمجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K24
نوعچهار سو
تعدادست 4 عددی
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 3 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 3 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K3

HT Instruments K3 Kit of 3 Insulated Screwdrivers

مدلمجموعه 3 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K3
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو چهار سو
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K02S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K02S

HT Instruments K02S Kit of 4 Insulated Screwdrivers

مدلمجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K02S
تعدادست 4 عددی
نوعچهار سو
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
چکش پذیری
موجود نیست
مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K01S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K01S

HT Instruments K01S Kit of 6 Insulated Screwdrivers

مدلمجموعه 6 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K01S
خاصیت آهنربایی
نوعدو سو چهار سو
تعدادست 6 عددی
چکش پذیری
جنس سریفولاد
موجود نیست
مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K21

HT Instruments K21 Kit of 4 Insulated Flathead Screwdrivers

مدلمجموعه 4 عددی پیچ گوشتی اچ تی اینسترومنتس مدل K21
خاصیت آهنربایی
جنس سریفولاد
چکش پذیری
تعدادست 4 عددی
نوعدو سو
موجود نیست
پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 80

HT Instruments 165i PZS VDE-PZ/S1 x 80 Pozidriv/Slot Screwdrivers

مدلپیچ گوشتی چهارسو اچ تی اینسترومنتس مدل 165i PZS VDE-PZ/S1 x 80
جنس سریفولاد
خاصیت آهنربایی
تعدادتک
نوعچهار سو
چکش پذیری
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن