محصولات سایت

دریل بوش Drill Bosch

به فروشگاه اینترنتی دریل بوش ابزار سرویس خوش آمدید

دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE

Bosch GBH 2-26 DRE Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
تماس بگیرید
دریل بوش مدل GBM 13-2 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بوش مدل GBM 13-2 RE

Bosch GBM 13-2 RE Drill

مدلدریل بوش مدل GBM 13-2 RE
نوعمعمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل بوش مدل GBM 1600 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بوش مدل GBM 1600 RE

Bosch GBM 1600 RE Drill

مدلدریل بوش مدل GBM 1600 RE
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18-2-LI Plus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18-2-LI Plus

Bosch GSB 18-2-LI Plus Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18-2-LI Plus
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 180-LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 180-LI

Bosch GSB 180-LI Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 180-LI
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 120-LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 120-LI

Bosch GSR 120-LI Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 120-LI
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 1800-LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 1800-LI

Bosch GSR 1800-LI Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 1800-LI
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
تماس بگیرید
دریل چکشی بوش مدل GSB 1300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی بوش مدل GSB 1300

Bosch GSB 1300 Impact Drill

مدلدریل چکشی بوش مدل GSB 1300
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE

Bosch GSB 13 RE Impact Drill

مدلدریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل بوش مدل GBM 1000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بوش مدل GBM 1000

Bosch GBM 1000 Drill

مدلدریل بوش مدل GBM 1000
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
تماس بگیرید
دریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE

Bosch GSB 13 RE Impact Drill

مدلدریل چکشی بوش مدل GSB 13 RE
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل بتن کن بوش مدل GBH 4-32 DFR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 4-32 DFR

Bosch GBH 4-32 DFR Rotary Hammer Dril

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 4-32 DFR
نوعمعمولی ضربه ای تخریبی بتن کن
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15
نوعمعمولی
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI

Bosch GBH 180-LI Cordless Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 180-LI
منبع تغذیهباتری
نوعبتن کن
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 120-LI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 120-LI

Bosch GSB 120-LI Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 120-LI
منبع تغذیهباتری
نوعضربه ای
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
چکش تخریب بوش مدل GSH 5 CE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب بوش مدل GSH 5 CE

Bosch GSH 5 CE Demolition Hammer

مدلچکش تخریب بوش مدل GSH 5 CE
نوعتخریبی
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D

Bosch GBH 8-45 D Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D
امکان کنترل سرعت
نوعبتن کن
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D

Bosch GBH 5-40 D Rotary Hammer Dril

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 D
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشتک جهت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DFR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DFR

Bosch GBH 2-26 DFR Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DFR
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-20 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-20 RE

Bosch GBH 2-20 RE Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن بوش مدل GBH 2-20 RE
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعبتن کن
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بوش مدل GBM 6 RE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بوش مدل GBM 6 RE

Bosch GBM 6 RE Drill

مدلدریل بوش مدل GBM 6 RE
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
موجود نیست
دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 36 VF-LI Plus
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 36 VF-LI Plus

Bosch GBH 36 VF-LI Plus Cordless Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن شارژی بوش مدل GBH 36 VF-LI Plus
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
نوعبتن کن
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18 VE-EC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18 VE-EC

Bosch GSB 18 VE-EC Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18 VE-EC
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15 FC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15 FC

Bosch GSR 12V-15 FC Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15 FC
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن