محصولات سایت

لامپ و چراغ بابک Lamp Babak

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ بابک ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 50 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات بابک مدل حبابی پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 40 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات بابک مدل حبابی پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 30 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات بابک مدل حبابی پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 20 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات بابک مدل حبابی پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات بابک مدل حبابی پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایهE27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایهE27 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایهE27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات بابک مدل حبابی پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات بابک مدل حبابی پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی فلت
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی فلت
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل رفلکتور پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی فلت
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی اشکی
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی اشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل شمعی اشکی پایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی اشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU5.3
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی 6 وات بابک مدل هالوژن MR16 پایه GU5.3
نوع پایهMR16
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن