محصولات سایت

لامپ و چراغ زمان نور Lamp Zaman Noor

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ زمان نور ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ کم مصرف 11 وات زمان نور مدل Super Candle پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 11 وات زمان نور مدل Super Candle پایه E27

Zaman Noor Super Candle 11W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 11 وات زمان نور مدل Super Candle پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریاشکی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 50 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 50 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 50W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 50 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 70 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 70 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 70W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 70 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
شکل ظاهرینیم پیچ
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 18 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 18 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 18W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 18 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 32 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 32 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 32W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 32 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
شکل ظاهریتمام پیچ
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 26 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 26 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 26W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 26 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 25 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 25 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 25W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 25 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهرینیم پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 40W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهرینیم پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 23 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 23 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 23W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 23 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
شکل ظاهرینیم پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 30W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
شکل ظاهریتمام پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 20 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 20 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27

Zaman Noor Full Spiral 20W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 20 وات زمان نور مدل Full Spiral پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 30W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 30 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهرینیم پیچ
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.5 وات زمان نور مدل Filament پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.5 وات زمان نور مدل Filament پایه E14

Zaman Noor Filament 2.5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 2.5 وات زمان نور مدل Filament پایه E14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 13 وات زمان نور مدل Lotus پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 13 وات زمان نور مدل Lotus پایه E27

Zaman Noor Lotus 13W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 13 وات زمان نور مدل Lotus پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریلوتوس (لاله)
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 25 وات زمان نور مدل Bulb پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 25 وات زمان نور مدل Bulb پایه E27

Zaman Noor Bulb 25W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 25 وات زمان نور مدل Bulb پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 30 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27

Zaman Noor Cylindrical 30W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 15 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 15 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 15W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 15 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهرینیم پیچ
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 40 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27

Zaman Noor Cylindrical 40W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 95 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 95 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27

Zaman Noor Cylindrical 95W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 95 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی76 تا 100 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 70 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 70 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27

Zaman Noor Cylindrical 70W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 70 وات زمان نور مدل Cylindrical پایه E27
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ اف ام ال 36 وات زمان نور پایه 2G11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اف ام ال 36 وات زمان نور پایه 2G11

Zaman Noor 36W FML Lamp 2G11

مدللامپ اف ام ال 36 وات زمان نور پایه 2G11
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریU شکل
نوع پایه2G11
تماس بگیرید
لامپ اف ام ال 55 وات زمان نور پایه 2G11
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ اف ام ال 55 وات زمان نور پایه 2G11

Zaman Noor 55W FML Lamp 2G11

مدللامپ اف ام ال 55 وات زمان نور پایه 2G11
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایه2G11
شکل ظاهریU شکل
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27

Zaman Noor Spiral 40W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 40 وات زمان نور مدل Spiral پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ کم مصرف 105 وات زمان نور مدل Flower پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 105 وات زمان نور مدل Flower پایه E27

Zaman Noor Flower 105W Compact Fluorescent Lamp E27

مدللامپ کم مصرف 105 وات زمان نور مدل Flower پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریگلسا
بازه توان مصرفیبالای 100 وات
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن