محصولات سایت

دریل دیوالت Drill Dewalt

به فروشگاه اینترنتی دریل دیوالت ابزار سرویس خوش آمدید

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996P2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996P2

Dewalt DCD996P2 Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996P2
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل D25134K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل D25134K

Dewalt D25134K Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل D25134K
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل چکشی دیوالت مدل DWD024
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی دیوالت مدل DWD024

Dewalt DWD024 Impact Drill

مدلدریل چکشی دیوالت مدل DWD024
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعضربه ای
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD710C2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD710C2

Dewalt DCD710C2 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD710C2
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل D25324K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل D25324K

Dewalt D25324K Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل D25324K
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996

Dewalt DCD996 Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD996
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای معمولی
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
چکش تخریب دیوالت مدل D25901K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب دیوالت مدل D25901K

Dewalt D25901K Demolition Hammer

مدلچکش تخریب دیوالت مدل D25901K
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
نوعتخریبی
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل D25033C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل D25033C

Dewalt D25033C Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل D25033C
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
نوعبتن کن
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH273P2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH273P2

Dewalt DCH273P2 Cordless Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH273P2
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعبتن کن
منبع تغذیهباتری
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD771S2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD771S2

Dewalt DCD771S2 Cordless Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD771S2
منبع تغذیهباتری
نوعمعمولی
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل مغناطیسی پرسی دیوالت DWE1622K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل مغناطیسی پرسی دیوالت DWE1622K

Dewalt DWE1622K Magnetic Drill Press

مدلدریل مغناطیسی پرسی دیوالت DWE1622K
نوعهمزن ستونی معمولی
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل چکشی دیوالت مدل D25413K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی دیوالت مدل D25413K

Dewault D25413K Impact Drill

مدلدریل چکشی دیوالت مدل D25413K
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی دیوالت مدل DCD710
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی دیوالت مدل DCD710

Dewalt DCD710 Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی دیوالت مدل DCD710
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهباتری
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD995P2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD995P2

Dewalt DCD995P2 Cordless Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD995P2
نوعضربه ای معمولی
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
موجود نیست
دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25960
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25960

Dewalt D25960 Demolition Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25960
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی
موجود نیست
دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25941K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25941K

Dewalt D25941K Demolition Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25941K
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای تخریبی
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25899
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25899

Dewalt D25899 Demolition Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25899
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای تخریبی
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل D25762K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل D25762K

Dewault D25762K Combination Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل D25762K
نوعبتن کن
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
موجود نیست
دریل چکشی دیوالت مدل D21805
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی دیوالت مدل D21805

Dewalt D21805 Impact Drill

مدلدریل چکشی دیوالت مدل D21805
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعمعمولی ضربه ای
موجود نیست
دریل سر کج دیوالت مدل DCD740C1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل سر کج دیوالت مدل DCD740C1

Dewalt DCD740C1 Right Angel Drill

مدلدریل سر کج دیوالت مدل DCD740C1
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی
منبع تغذیهباتری
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل DCH253M2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل DCH253M2

Dewalt DCH253M2 Rotary Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل DCH253M2
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
نوعبتن کن
موجود نیست
دریل بتن کن دیوالت مدل D25601K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن دیوالت مدل D25601K

Dewalt D25601K Combination Hammer Drill

مدلدریل بتن کن دیوالت مدل D25601K
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشچپ گرد
نوعتخریبی
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD776S2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD776S2

Dewalt DCD776S2 Hammer Drill Driver

مدلدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD776S2
نوعضربه ای معمولی
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهباتری
موجود نیست
دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25820K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25820K

Dewalt D25820K Demolition Hammer Drill

مدلدریل چکشی تخریب دیوالت مدل D25820K
دارای قفل سوییچ
نوعتخریبی
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن