محصولات سایت

دستگاه جوش متفرقه Welder Other

به فروشگاه اینترنتی دستگاه جوش متفرقه ابزار سرویس خوش آمدید

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I

INVERTER 202I

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدلARC202I
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X

ARC 315X

مدلاینورتر جوشکاری 315 امپر رادالکتریک تکفاز دوفازمدلARC315X
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300

inverter 300 amp arc300

مدلاینورتر جوشکاری 300امپر رادالکتریک مدل ARC300
اینورتر
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO

INVERTER 200 AMP PRO

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل ARC200 PRO
اینورتر
دارای چرخ
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000

INVERTER 200 AMP GHA2000

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک مدل GHA2000
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2

مدلاینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل co2
نوعالکتریکی
اینورتر
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
ولتاژ ورودی230 ولت
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر دیانا مدل P 666
دارای چرخ
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250

KhazarTransfo MMA 250 Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر خزرترانسفو مدل MMA 250
دارای چرخ
اینورتر
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250

مدلاینورتر جوشکاری 250 امپر راد الکتریک مدل ARC250
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالکتریک
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
اینورتر
دارای چرخ
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET

مدلاینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315M-MOSFET
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
اینورتر
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر کارینو مدل MMA-200S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر کارینو مدل MMA-200S

Karino MMA-200S Welding Inverter 200 A

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر کارینو مدل MMA-200S
نوعالکتریکی
دارای چرخ
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
تماس بگیرید
اینورتر جوشکاری جوشا مدل ECOWELD 3202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری جوشا مدل ECOWELD 3202

Joosha ECOWELD 3202 Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری جوشا مدل ECOWELD 3202
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
نوعالکتریکی
تماس بگیرید
دستگاه نقطه جوش باتری 500آمپر الکتریک کالا مدل EKW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دستگاه نقطه جوش باتری 500آمپر الکتریک کالا مدل EKW

مدلدستگاه نقطه جوش باتری 500آمپر الکتریک کالا مدل EKW
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ویوان مدل VW-9200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ویوان مدل VW-9200

Vivan VW-9200 Welding Inverter 200 A

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر ویوان مدل VW-9200
اینورتر
دارای چرخ
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالتریک مدل MINI200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 امپر رادالتریک مدل MINI200

مدلاینورتر جوشکاری 200 امپر رادالتریک مدل MINI200
اینورتر
دارای چرخ
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل - IGBT - MMA200I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل - IGBT - MMA200I

KhazarTransfo MMA200I Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل - IGBT - MMA200I
دارای چرخ
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250MOSFET
ولتاژ ورودی220 ولت
اینورتر
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET

STAHLBERG 250 A MOSFET Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر دو ولوم ماسوت اشتالبرگ مدل 250MOSFET
اینورتر
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315A MOSFET
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315A MOSFET

STAHLBERG 315MOSFET Welding Inverter

مدلاینورتر جوشکاری 315 آمپر اشتالبرگ مدل 315A MOSFET
نوعالکتریکی
اینورتر
ولتاژ ورودی230 ولت
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250IGBT-S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250IGBT-S

مدلاینورتر جوشکاری 250 آمپر اشتالبرگ مدل 250IGBT-S
نوعالکتریکی
ولتاژ ورودی220 ولت
دارای چرخ
اینورتر
موجود نیست
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-DOBEL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-DOBEL

مدلاینورتر جوشکاری 200 آمپر اشتالبرگ مدل MOSFET-DOBEL
ولتاژ ورودی220 ولت
نوعالکتریکی
اینورتر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن