محصولات سایت

لامپ و چراغ آ ا گ Lamp Aeg

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ آ ا گ ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 7 وات آ ا گ مدل PL-700 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات آ ا گ مدل PL-700 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 7 وات آ ا گ مدل PL-700 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی فلت دیواری
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 20 عددی

AEG Mini-F320 LED Lamp E27 20 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 20 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 20 عددی

AEG LK-N400 LED Lamp E27 20 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 20 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 20 عددی

AEG LK-N600 LED Lamp E27 20 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 20 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 20 عددی

مدللامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 20 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 10 عددی

AEG LK-N400 LED Lamp E27 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 10 عددی

AEG LK-N600 LED Lamp E27 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 10 عددی

AEG LK-N800 LED Lamp E27 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 10 عددی

AEG LK-N1000 LED Lamp E27 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 10 عددی

AEG Mini-F320 LED Lamp E27 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 5 عددی

AEG LK-N400 LED Lamp E27 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 5 عددی

AEG LK-N600 LED Lamp E27 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 5 عددی

AEG LK-N800 LED Lamp E27 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 5 عددی

AEG Mini-F320 LED Lamp E27 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 4 وات آ ا گ مدل Mini-F320 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 5 عددی

AEG LK-N1000 LED Lamp E27 5 PCS

مدللامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-F320 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-F320 پایه E27

AEG Mini-F320 LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-F320 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27

AEG LK-N600 LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 6 وات آاگ مدل LK-N600 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27

AEG LK-N400 LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل LK-N400 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27

AEG LK-N800 LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 8 وات آاگ مدل LK-N800 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27

AEG LK-N1000 LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 10 وات آاگ مدل LK-N1000 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی لوله ای 8 وات آاگ مدل T8B-8W پایه G13
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی لوله ای 8 وات آاگ مدل T8B-8W پایه G13

AEG T8B-8W LED TUBE LIGHT Lamp G13

مدللامپ ال ای دی لوله ای 8 وات آاگ مدل T8B-8W پایه G13
نوع پایهG13
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریزیرکابینتی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-C400 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-C400 پایه E27

AEG Mini-C400 4W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 4 وات آاگ مدل Mini-C400 پایه E27
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی زیرکابینتی 6 وات آاگ مدل T5B-6W پایه G13
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی زیرکابینتی 6 وات آاگ مدل T5B-6W پایه G13

AEG T5B-6W LED TUBE LIGHT Lamp G13

مدللامپ ال ای دی زیرکابینتی 6 وات آاگ مدل T5B-6W پایه G13
شکل ظاهریزیرکابینتی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهG13
موجود نیست
لامپ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات آاگ مدل T5B-4W پایه G13
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات آاگ مدل T5B-4W پایه G13

AEG T5B-4W LED TUBE LIGHT Lamp G13

مدللامپ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات آاگ مدل T5B-4W پایه G13
شکل ظاهریزیرکابینتی
نوع پایهG13
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن