محصولات سایت

لامپ و چراغ کملیون Lamp Camelion

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ کملیون ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی

Camelion LED11-A60-STQ1 11W LED Lamp E27 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60 پایه E27

Camelion LED11-A60 11W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی

Camelion LED11-A60-STQ1 11W LED Lamp E27 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 11 وات کملیون مدل LED11-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 50 وات کملیون مدل LED50-HP-LPQ1 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات کملیون مدل LED50-HP-LPQ1 پایه E27

Camelion LED50-HP-LPQ1 50W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات کملیون مدل LED50-HP-LPQ1 پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 40 وات کملیون مدل LED40-HP-LPQ1 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات کملیون مدل LED40-HP-LPQ1 پایه E27

Camelion LED40-HP-LPQ1 40W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات کملیون مدل LED40-HP-LPQ1 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 30 وات کملیون مدل LED30-HP-LPQ1 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 30 وات کملیون مدل LED30-HP-LPQ1 پایه E27

Camelion LED30-HP-LPQ1 30W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 30 وات کملیون مدل LED30-HP-LPQ1 پایه E27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 20 وات کملیون مدل LED20-HP-LPQ1 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات کملیون مدل LED20-HP-LPQ1 پایه E27

Camelion LED20-HP-LPQ1 20W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات کملیون مدل LED20-HP-LPQ1 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 10 عددی

Camelion STB1-adv 6W LED Lamp E14 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی اشکی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 5 عددی

Camelion STB1-adv 6W LED Lamp E14 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریشمعی اشکی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14

Camelion STB1-adv 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1-adv پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی اشکی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 5 عددی

Camelion STB1 6W LED Lamp E14 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 10 عددی

Camelion LED6-STF1 6W LED Lamp Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 10 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریشمعی اشکی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 5 عددی

Camelion LED6-STF1 6W LED Lamp Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدلLED6-STF1 پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی اشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E27 بسته 10 عددی

Camelion STB1 6W LED Lamp E27 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 10 عددی

Camelion STB1 6W LED Lamp E14 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 بسته 10 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی

Camelion LED STQ1 15W LED Lamp E27 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی

Camelion LED STQ1 15W LED Lamp E27 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED9.5-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED9.5-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی

Camelion LED9.5-A60-STQ1 9.5W LED Lamp E27 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED9.5-A60-STQ1 پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 8.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 8.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی

Camelion LED-R63/STQ1 8.5W LED Lamp E27 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 8.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی فلت
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27

Camelion LED-R63/STQ1 9.5W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 9.5 وات کملیون مدل LED-R63/STQ1 پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی فلت
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 5 عددی

Camelion LED-R50/STQ1 6W LED Lamp E14 Pack of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی فلت
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 10 عددی

Camelion LED-R50/STQ1 6W LED Lamp E14 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی فلت
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14

Camelion LED-R50/STQ1 6W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-R50/STQ1 پایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی فلت
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-M16/SPQ1 پایه GU10 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-M16/SPQ1 پایه GU10 بسته 10 عددی

Camelion LED-M16/SPQ1 6W LED Lamp GU10 Pack of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل LED-M16/SPQ1 پایه GU10 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU10
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن