محصولات سایت

لامپ و چراغ ان وی سی Lamp Nvc

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ ان وی سی ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ 7 وات ان وی سی مدل NVC-LS051 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ 7 وات ان وی سی مدل NVC-LS051 پایه E27

NVC NVC-LS051 Lamp E27

مدللامپ 7 وات ان وی سی مدل NVC-LS051 پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 33 وات ان وی سی مدل NLED4504
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 33 وات ان وی سی مدل NLED4504

NVC NLED4504 33W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 33 وات ان وی سی مدل NLED4504
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریسقفی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14

NVC CLE 5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل LEDG9B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل LEDG9B

NVC LEDG9B 2W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل LEDG9B
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی دیواری
موجود نیست
چراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل NLED105
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل NLED105

NVC NLED105 2W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 2 وات ان وی سی مدل NLED105
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریسقفی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 6 وات ان وی سی مدل NLE511
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 6 وات ان وی سی مدل NLE511

NVC NLE511 6W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 6 وات ان وی سی مدل NLE511
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریسقفی
نوع پایهسیمی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED9305R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED9305R

NVC NLED9305R 12W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED9305R
شکل ظاهریسقفی
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
چراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLED9306
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLED9306

NVC NLED9306 20W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLED9306
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
چراغ ال ای دی 30 وات ان وی سی مدل TLED332Z
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 30 وات ان وی سی مدل TLED332Z

NVC TLED332Z 30W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 30 وات ان وی سی مدل TLED332Z
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی دیواری
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل A60I-E پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل A60I-E پایه E27

NVC A60I-E 9W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل A60I-E پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14

NVC CLE 5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل CLE پایه E14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل G45 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل G45 پایه E14

NVC G45 5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل G45 پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل A70I-E پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل A70I-E پایه E27

NVC A70I-E 14W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل A70I-E پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
چراغ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل NLED9304
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل NLED9304

NVC NLED9304 9W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 9 وات ان وی سی مدل NLED9304
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریسقفی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 50 وات ان وی سی مدل TLED319N
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 50 وات ان وی سی مدل TLED319N

NVC TLED319N 50W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 50 وات ان وی سی مدل TLED319N
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
شکل ظاهریچراغ پروژکتور و وال واشر
موجود نیست
چراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLEDM9105
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLEDM9105

NVC NLEDM9105 20W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 20 وات ان وی سی مدل NLEDM9105
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 10 وات ان وی سی مدل NLEDM9104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 10 وات ان وی سی مدل NLEDM9104

NVC NLEDM9104 10W LED Down Light

مدلچراغ ال ای دی 10 وات ان وی سی مدل NLEDM9104
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 8 وات ان وی سی مدل NLED9504/8W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 8 وات ان وی سی مدل NLED9504/8W

NVC NLED9504/8W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 8 وات ان وی سی مدل NLED9504/8W
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریسقفی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 7 وات ان وی سی مدل NLED9503/7WA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 7 وات ان وی سی مدل NLED9503/7WA

NVC NLED9503/7WA LED Light

مدلچراغ ال ای دی 7 وات ان وی سی مدل NLED9503/7WA
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریسقفی
نوع پایهسیمی
موجود نیست
ریسه ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل NLL3528 طول 100 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ریسه ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل NLL3528 طول 100 متر

NVC NLL3528 5W LED Strip Light 100m

مدلریسه ال ای دی 5 وات ان وی سی مدل NLL3528 طول 100 متر
شکل ظاهریریسه
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
ریسه ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLL5050 طول 50 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ریسه ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLL5050 طول 50 متر

NVC NLL5050 12W LED Strip Light 50m

مدلریسه ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLL5050 طول 50 متر
شکل ظاهریریسه
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
موجود نیست
چراغ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات ان وی سی مدل LED T5G03/4W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات ان وی سی مدل LED T5G03/4W

NVC LED T5G03/4W LED Tube Light

مدلچراغ ال ای دی زیرکابینتی 4 وات ان وی سی مدل LED T5G03/4W
شکل ظاهریزیرکابینتی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG03
موجود نیست
چراغ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل NLED944A/14W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل NLED944A/14W

NVC NLED944A/14W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 14 وات ان وی سی مدل NLED944A/14W
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریسقفی
نوع پایهسیمی
موجود نیست
چراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED1102D/12W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED1102D/12W

NVC NLED1102D/12W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی مدل NLED1102D/12W
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهسیمی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن