محصولات سایت

لامپ و چراغ بروکس Lamp Burux

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ بروکس ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60 پایه E27

Burux A60 12W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 10عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 10عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 10عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 5 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 3 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 3 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 3 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 40 وات بروکس مدل T120 Giant پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 40 وات بروکس مدل T120 Giant پایه E27

Burux T120 Giant 40W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 40 وات بروکس مدل T120 Giant پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15 وات بروکس مدل A70 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات بروکس مدل A70 پایه E27

Burux A70 15W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات بروکس مدل A70 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 9 وات بروکس مدل Linear 1745-T5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 9 وات بروکس مدل Linear 1745-T5

Burux Linear 1745-T5 9W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 9 وات بروکس مدل Linear 1745-T5
نوع پایهسیمی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریزیرکابینتی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی 40 وات بروکس مدل Linear
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی 40 وات بروکس مدل Linear

Burux Linear 40W LED Light

مدلچراغ ال ای دی 40 وات بروکس مدل Linear
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهسیمی
شکل ظاهریسقفی دیواری
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل C37-1740 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل C37-1740 پایه E14

Burux C37-1740 7W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل C37-1740 پایه E14
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 33 وات بروکس مدل 5382-A120 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 33 وات بروکس مدل 5382-A120 پایه E27

Burux 5382-A120 33W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 33 وات بروکس مدل 5382-A120 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 50 وات بروکس مدل 2982-T140 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 50 وات بروکس مدل 2982-T140 پایه E27

Burux 2982-T140 50W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 50 وات بروکس مدل 2982-T140 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 25 وات بروکس مدل 1739-A95 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 25 وات بروکس مدل 1739-A95 پایه E27

Burux 1739-A95 25W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 25 وات بروکس مدل 1739-A95 پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 18 وات بروکس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 18 وات بروکس

مدللامپ ال ای دی 18 وات بروکس
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 23 وات بروکس مدل 5362 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 23 وات بروکس مدل 5362 پایه E27

Burux 5362 23W Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 23 وات بروکس مدل 5362 پایه E27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات بروکس مدل BRX006DLSW2A3RG-BI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات بروکس مدل BRX006DLSW2A3RG-BI

Burux BRX006DLSW2A3RG-BI 6W LED Lamp

مدللامپ ال ای دی 6 وات بروکس مدل BRX006DLSW2A3RG-BI
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهسیمی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7.5 وات بروکس مدل BRX007C3LE1A4XX-PAIC پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7.5 وات بروکس مدل BRX007C3LE1A4XX-PAIC پایه E14

Burux BRX007C3LE1A4XX-PAIC 7.5W LED Tear Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 7.5 وات بروکس مدل BRX007C3LE1A4XX-PAIC پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریاشکی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6.5 وات بروکس مدل C30L پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6.5 وات بروکس مدل C30L پایه E14

Burux C30L 6.5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 6.5 وات بروکس مدل C30L پایه E14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-DIAL پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-DIAL پایه E27

Burux A60-DIAL12W E27 LED Lamp

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-DIAL پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل BRX007REFE2A2XX-PAMD پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل BRX007REFE2A2XX-PAMD پایه E27

Burux BRX007REFE2A2XX-PAMD 7W E27 Lamp

مدللامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل BRX007REFE2A2XX-PAMD پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5 وات شمعی بروکس مدل BRX005C30E1A4XX-PARC پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات شمعی بروکس مدل BRX005C30E1A4XX-PARC پایه E14

Burux BRX005C30E1A4XX-PARC 5W E14 Lamp

مدللامپ ال ای دی 5 وات شمعی بروکس مدل BRX005C30E1A4XX-PARC پایه E14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 5 تایی به همراه پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 5 تایی به همراه پایه GU10

مدللامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 5 تایی به همراه پایه GU10
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
نوع پایهGU10
موجود نیست
لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 10 عددی به همراه پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 10 عددی به همراه پایه GU10

مدللامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل 3062 بسته 10 عددی به همراه پایه GU10
نوع پایهGU10
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 2 عددی

مدللامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60-PAIC بسته 2 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 20 وات بروکس مدل A80 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 20 وات بروکس مدل A80 پایه E27

Burux A80 20W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 20 وات بروکس مدل A80 پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن