محصولات سایت

لامپ و چراغ اسرام Lamp Osram

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ اسرام ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 54 وات اسرام مدل Parathom HQL led 280 پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 54 وات اسرام مدل Parathom HQL led 280 پایه E27

مدللامپ ال ای دی 54 وات اسرام مدل Parathom HQL led 280 پایه E27
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی51 تا 75 وات
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات اسرام Parathom Line 60 140 پایه S19
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات اسرام Parathom Line 60 140 پایه S19

مدللامپ ال ای دی 9 وات اسرام Parathom Line 60 140 پایه S19
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریتیوبی
نوع پایهS19
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Line 75 300 پایه R7s
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Line 75 300 پایه R7s

مدللامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Line 75 300 پایه R7s
نوع پایهR7S
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریتیوبی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.4 وات اسرام مدل Parathom Pin G4 28 300 پایه G4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.4 وات اسرام مدل Parathom Pin G4 28 300 پایه G4

مدللامپ ال ای دی 2.4 وات اسرام مدل Parathom Pin G4 28 300 پایه G4
شکل ظاهریسوزنی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG4
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.8 وات اسرام مدل Parathom Pin G9 28 300 پایه G9
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.8 وات اسرام مدل Parathom Pin G9 28 300 پایه G9

مدللامپ ال ای دی 2.8 وات اسرام مدل Parathom Pin G9 28 300 پایه G9
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهG9
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اسرام مدل Parathom LED Retrofit Classic B 40 پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اسرام مدل Parathom LED Retrofit Classic B 40 پایه E14

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات اسرام مدل Parathom LED Retrofit Classic B 40 پایه E14
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom LED Classic B 40 Dimmable پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom LED Classic B 40 Dimmable پایه E14

مدللامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom LED Classic B 40 Dimmable پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Glowdim Classic P 40 Dimmalbe پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Glowdim Classic P 40 Dimmalbe پایه E14

مدللامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Glowdim Classic P 40 Dimmalbe پایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Glowdim Classic B 40 Dimmalbe پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Glowdim Classic B 40 Dimmalbe پایه E14

مدللامپ ال ای دی 6.5 وات اسرام مدل Parathom Glowdim Classic B 40 Dimmalbe پایه E14
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 10 وات اسرام مدل Parathom Advanced Classic A60 Glowdim پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات اسرام مدل Parathom Advanced Classic A60 Glowdim پایه E27

مدللامپ ال ای دی 10 وات اسرام مدل Parathom Advanced Classic A60 Glowdim پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7 وات اسرام مدل Parathom Vintage Dimmalbe پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات اسرام مدل Parathom Vintage Dimmalbe پایه E27

مدللامپ ال ای دی 7 وات اسرام مدل Parathom Vintage Dimmalbe پایه E27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom Advance Glowdim Par16 50 36 Dimmable پایه Gu10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom Advance Glowdim Par16 50 36 Dimmable پایه Gu10

مدللامپ ال ای دی 5.5 وات اسرام مدل Parathom Advance Glowdim Par16 50 36 Dimmable پایه Gu10
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU10
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable clپایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable clپایه E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable clپایه E14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE14
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable FR پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable FR پایه E14

مدللامپ ال ای دی 6 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic B 40 270 Dimmable FR پایه E14
نوع پایهE14
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 12 وات اسرام مدل 75 Parathom Advanced Globe Dimmable پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات اسرام مدل 75 Parathom Advanced Globe Dimmable پایه E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات اسرام مدل 75 Parathom Advanced Globe Dimmable پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic A 60 200/300 Dimmable پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic A 60 200/300 Dimmable پایه E27

مدللامپ ال ای دی 9 وات اسرام مدل Parathom Advance Classic A 60 200/300 Dimmable پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 2.9 وات اسرام مدل Parathom Mr11 20 36 پایه Gu4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 2.9 وات اسرام مدل Parathom Mr11 20 36 پایه Gu4

مدللامپ ال ای دی 2.9 وات اسرام مدل Parathom Mr11 20 36 پایه Gu4
نوع پایهGU4
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15.5 وات اسرام مدل Parathom Pro AR111 75 930 Dimmable پایه G53
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15.5 وات اسرام مدل Parathom Pro AR111 75 930 Dimmable پایه G53

مدللامپ ال ای دی 15.5 وات اسرام مدل Parathom Pro AR111 75 930 Dimmable پایه G53
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریهالوژن فلت
نوع پایهG53
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 3.1 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr11 20 30 dimmable پایه Gu4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 3.1 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr11 20 30 dimmable پایه Gu4

مدللامپ ال ای دی 3.1 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr11 20 30 dimmable پایه Gu4
نوع پایهGU4
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 7.2 وات اسرام مدل Parathom Mr16 50 36 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7.2 وات اسرام مدل Parathom Mr16 50 36 پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی 7.2 وات اسرام مدل Parathom Mr16 50 36 پایه GU5.3
نوع پایهGU5.3
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4.6 وات اسرام مدل Parathom Mr16 3536 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4.6 وات اسرام مدل Parathom Mr16 3536 پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی 4.6 وات اسرام مدل Parathom Mr16 3536 پایه GU5.3
نوع پایهGU5.3
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 120 پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 120 پایه GU10

مدللامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 120 پایه GU10
نوع پایهGU10
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 36 پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 36 پایه GU10

مدللامپ ال ای دی 4.3 وات اسرام مدل Parathom Par16 50 36 پایه GU10
نوع پایهGU10
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریهالوژن
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr16 35 36 Dimmable پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr16 35 36 Dimmable پایه GU5.3

مدللامپ ال ای دی 5 وات اسرام مدل Parathom Advanced Mr16 35 36 Dimmable پایه GU5.3
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفیتا 5 وات
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن