محصولات سایت

دریل کیانگ Drill Keyang

به فروشگاه اینترنتی دریل کیانگ ابزار سرویس خوش آمدید

دریل پیچ گوشتی شارژی کیانگ مدل DD-1202P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل پیچ گوشتی شارژی کیانگ مدل DD-1202P

Keyang DD-1202P Cordless Dirll Driver

مدلدریل پیچ گوشتی شارژی کیانگ مدل DD-1202P
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهباتری
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KP

Keyang DMV-13KP Hammer Dril

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KP
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KB

Keyang DMV-13KB Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KB
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعضربه ای
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KAB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KAB

Keyang DMV-13KAB Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KAB
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KB

Keyang DMV-16KB Impact Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KB
نوعمعمولی ضربه ای
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KAB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KAB

Keyang DMV-16KAB Impact Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KAB
نوعمعمولی ضربه ای
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KA

Keyang DMV-16KA Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-16KA
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای معمولی
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-16K

Keyang DMV-16K Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-16K
امکان کنترل سرعت
نوعمعمولی ضربه ای
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
تماس بگیرید
دریل کیانگ مدل PD-6KB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل کیانگ مدل PD-6KB

Keyang PD-6KB Drill

مدلدریل کیانگ مدل PD-6KB
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
نوعمعمولی
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
تماس بگیرید
چکش تخریب کیانگ مدل KH-6500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب کیانگ مدل KH-6500

Keyang KH-6500 Demolition Hammer

مدلچکش تخریب کیانگ مدل KH-6500
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
چکش تخریب کیانگ مدل KH-5000M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چکش تخریب کیانگ مدل KH-5000M

Keyang KH-5000M Demolition Hammer

مدلچکش تخریب کیانگ مدل KH-5000M
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13K
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13K

Keyang DMV-13K Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-13K
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعضربه ای
تماس بگیرید
دریل بتن کن کیانگ مدل RHD-263
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن کیانگ مدل RHD-263

Keyang RHD-263 Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن کیانگ مدل RHD-263
منبع تغذیهبرق
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
تماس بگیرید
دریل کیانگ مدل PDS2-10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل کیانگ مدل PDS2-10

Keyang PDS2-10 Drill

مدلدریل کیانگ مدل PDS2-10
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی
تماس بگیرید
دریل بتن کن کیانگ مدل PHD-40M
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن کیانگ مدل PHD-40M

Keyang PHD-40M Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن کیانگ مدل PHD-40M
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای تخریبی بتن کن
سیستم گردشراست گرد
امکان کنترل سرعت
منبع تغذیهبرق
تماس بگیرید
دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KA

Keyang DMV-13KA Hammer Drill

مدلدریل چکشی کیانگ مدل DMV-13KA
سیستم گردشچپ گرد راست گرد
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
نوعضربه ای
تماس بگیرید
دریل نمونه بردار کیانگ مدل KCD-6A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل نمونه بردار کیانگ مدل KCD-6A

Keyang KCD-6A Diamond Drill

مدلدریل نمونه بردار کیانگ مدل KCD-6A
سیستم گردشراست گرد
منبع تغذیهبرق
نوعنمونه بردار
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
دریل بتن کن کیانگ مدل PHD - 30A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن کیانگ مدل PHD - 30A

Keyang PHD- 30A Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن کیانگ مدل PHD - 30A
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعبتن کن
موجود نیست
دریل بتن کن کیانگ مدل PHD -283B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل بتن کن کیانگ مدل PHD -283B

Keyang PHD-283B Rotary Hammer

مدلدریل بتن کن کیانگ مدل PHD -283B
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
نوعبتن کن
منبع تغذیهبرق
امکان کنترل سرعت
موجود نیست
دریل قلایز زن کیانگ مدل ET-8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل قلایز زن کیانگ مدل ET-8

Keyang ET-8 Tapper Drill

مدلدریل قلایز زن کیانگ مدل ET-8
دارای قفل سوییچ
امکان کنترل سرعت
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
منبع تغذیهبرق
نوعدستی
موجود نیست
دریل کیانگ مدل PDS-210A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دریل کیانگ مدل PDS-210A

Keyang PDS2-10A Drill

مدلدریل کیانگ مدل PDS-210A
منبع تغذیهبرق
نوعمعمولی
سیستم گردشراست گرد چپ گرد
امکان کنترل سرعت
دارای قفل سوییچ
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن