محصولات سایت

لامپ و چراغ دیلایت Lamp Delight

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ دیلایت ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26wwX6 پایه E27 بسته 6 عددی آفتابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26wwX6 پایه E27 بسته 6 عددی آفتابی

Okes CFL26X6 26W Compact Fluorescent Lamp E27 5 PCS ww

مدللامپ کم مصرف 26 وات اوکس مدل CFL26wwX6 پایه E27 بسته 6 عددی آفتابی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریتمام پیچ
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی سقفی 15 وات دیلایت مدل A007
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی سقفی 15 وات دیلایت مدل A007

Delight A007 15W Ceiling LED Panel

تماس بگیرید
چراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00019/20-15w
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00019/20-15w

Delight WLC00019/20-15w LED COB Light

مدلچراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00019/20-15w
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریسقفی
تماس بگیرید
چراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00023-30w
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00023-30w

Delight WLC00023-30w LED COB Light

مدلچراغ ال ای دی COB دیلایت مدل WLC00023-30w
شکل ظاهریسقفی
بازه توان مصرفی21 تا 50 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186.187x5 پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186.187x5 پایه E14 بسته 5 عددی

Delight 186.187x5-4W Filament LED Lamp E14 5 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186.187x5 پایه E14 بسته 5 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 18 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 18 عددی

Delight WLC00182 6W LED Lamp E14 18 PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 18 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 15 عددی

Delight WLC00182 6W LED Lamp E14 15PCS

مدللامپ ال ای دی 6 وات دیلایت مدل WLC00182 پایه E14 بسته 15 عددی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 15 عددی

Delight 186 4W Filament LED Lamp E14 15 Pcs

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 10 عددی

Delight 186 4W Filament LED Lamp E14 10 Pcs

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 186 پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 13 وات دیلایت مدل VL1413zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 13 وات دیلایت مدل VL1413zx20 پایه E27 بسته 20 عددی

Delight VL1413zx20 13W LED Lamp E27 20 pcs

مدللامپ ال ای دی 13 وات دیلایت مدل VL1413zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 20 عددی

Delight VL1409z 9W LED Lamp E27 20 Pcs

مدللامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 20 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 15 عددی

Delight VL1409z 9W LED Lamp E27 15 pcs

مدللامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 10 عددی

Delight VL1409z 9W LED Lamp E27 10 Pcs

مدللامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409z پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409zx5 پایه E27 بسته 5 عددی

Delight VL1409zx5 9W LED Lamp E27 5Pcs

مدللامپ ال ای دی 9 وات دیلایت مدل VL1409zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx20 پایه E27 بسته 20 عددی

Delight VL1407zx20 7W LED Lamp E27 20 Pcs

مدللامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx15 پایه E27 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx15 پایه E27 بسته 15 عددی

Delight VL1407zx15 7W LED Lamp E27 15 Pcs

مدللامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx15 پایه E27 بسته 15 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx10 پایه E27 بسته 10 عددی

Delight VL1407zx10 7W LED Lamp E27 10 Pcs

مدللامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx10 پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx5 پایه E27 بسته 5 عددی

Delight VL1407zx5 7W LED Lamp E27 5 Pcs

مدللامپ ال ای دی 7 وات دیلایت مدل VL1407zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx20 پایه E27 بسته 20 عددی

Delight VL1405zx20 5W LED Lamp E27 20 Pcs

مدللامپ ال ای دی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx20 پایه E27 بسته 20 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx15 پایه E27 بسته 15 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx15 پایه E27 بسته 15 عددی

Delight VL1405zx15 5W Lamp LED Lamp E27 15 Pcs

مدللامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx15 پایه E27 بسته 15 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx10 پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx10 پایه E27 بسته 10 عددی

Delight VL1405zx10 5W Lamp LED Lamp E27 10 Pcs

مدللامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx10 پایه E27 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx5 پایه E27 بسته 5 عددی

Delight VL1405zx5 5W Lamp LED Lamp E27 5 Pcs

مدللامپ ال ای دی حبابی 5 وات دیلایت مدل VL1405zx5 پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x12 پایه E14 بسته 12 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x12 پایه E14 بسته 12 عددی

Delight 00188x12-4W Filament LED Lamp E14 12 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x12 پایه E14 بسته 12 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x8 پایه E14 بسته 8 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x8 پایه E14 بسته 8 عددی

Delight 00188x8-4W Filament LED Lamp E14 8 PCS

مدللامپ ال ای دی فیلامنتی 4 وات دیلایت مدل 00188x8 پایه E14 بسته 8 عددی
شکل ظاهریشمعی
نوع پایهE14
بازه توان مصرفیتا 5 وات
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن