محصولات سایت

لامپ و چراغ تی سی ال Lamp Tcl

به فروشگاه اینترنتی لامپ و چراغ تی سی ال ابزار سرویس خوش آمدید

لامپ ال ای دی 12 وات تی سی ال مدل B3B Reflector پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات تی سی ال مدل B3B Reflector پایه E27

TCL B3B Reflector 12w LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات تی سی ال مدل B3B Reflector پایه E27
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی فلت
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 15 وات تی سی ال مدل BR38 Reflector پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات تی سی ال مدل BR38 Reflector پایه E27

TCL BR38 Reflector 15w LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات تی سی ال مدل BR38 Reflector پایه E27
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی فلت
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
تماس بگیرید
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 10 عددی

TCL Long Tail Gold 5W LED Lamp E14 10PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 10 عددی
نوع پایهE14
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 5 عددی

TCL Long Tail Gold 5W LED Lamp E14 5PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14 بسته 5 عددی
شکل ظاهریاشکی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14

TCL Long Tail Gold 5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long Tail Gold پایه E14
نوع پایهE14
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریاشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 10 عددی

TCL Long-Tail 5W LED Lamp E14 Pack Of 10

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
شکل ظاهریهالوژن
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 5 عددی

TCL Long-Tail 5W LED Lamp E14 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی اشکی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14

TCL Long-Tail 5W LED Lamp E14

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل Long-Tail پایه E14
شکل ظاهریشمعی اشکی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 10 عددی

TCL Halogen 6W LED Lamp GU10 Pack Of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 10 عددی
شکل ظاهریهالوژن
نوع پایهGU10
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 5 عددی

TCL Halogen 6W LED Lamp GU10 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
شکل ظاهریهالوژن
نوع پایهGU10
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10

TCL Halogen 6W LED Lamp GU10

مدللامپ ال ای دی 6 وات تی سی ال مدل Halogen پایه GU10
شکل ظاهریهالوژن
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU10
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی

TCL CUP MR16 6W LED Lamp GU5.3 Pack Of 10

مدللامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 10 عددی
شکل ظاهریهالوژن سوزنی
نوع پایهGU5.3
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی

TCL CUP MR16 6W LED Lamp GU5.3 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن سوزنی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3

TCL CUP MR16 6W LED Lamp GU5.3

مدللامپ ال ای دی 6 وات TCL مدل هالوژنی MR16 پایه GU5.3
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
نوع پایهGU5.3
شکل ظاهریهالوژن سوزنی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی

TCL Bulb 15W LED Lamp E27 Pack Of 10

مدللامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

TCL Bulb 15W LED Lamp E27 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27

TCL Bulb 15W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 15 وات TCL مدل حبابی پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی

TCL Bulb 10W LED Lamp E27 Pack Of 10

مدللامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

TCL Bulb 10W LED Lamp E27 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27

TCL Bulb 10W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 10 وات TCL مدل حبابی پایه E27
شکل ظاهریحبابی
نوع پایهE27
بازه توان مصرفی5.5 تا 10 وات
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی

TCL Bulb 12W LED Lamp E27 10PCS

مدللامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 10 عددی
شکل ظاهریحبابی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی

TCL Bulb 12W LED Lamp E27 Pack Of 5

مدللامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27 بسته 5 عددی
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27

TCL Bulb 12W LED Lamp E27

مدللامپ ال ای دی 12 وات TCL مدل حبابی پایه E27
بازه توان مصرفی10.5 تا 20 وات
نوع پایهE27
شکل ظاهریحبابی
موجود نیست
لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل کندل پایه E14 بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل کندل پایه E14 بسته 10 عددی

TCL Candle 5W LED Lamp E14 10 PCS

مدللامپ ال ای دی 5 وات تی سی ال مدل کندل پایه E14 بسته 10 عددی
بازه توان مصرفیتا 5 وات
نوع پایهE14
شکل ظاهریشمعی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
ابزار سرویس Abzar Service
فروشگاه اینترنتی ابزار سرویس به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش ینترنتی ابزار صنعتی (برقی و غیر برقی ، تجهیزات اتوماسیون صنعتی ، قطعات الکترونیکی) در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از ابزار صنعتی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. همراهان ابزار سرویس میتوانند انواع دریل،جعبه و کیف ابزار، پیچ گوشتی برقی و شارژی، ابزارهای ساختمانی مانند فرز و سنگ رومیزی،ابزار نقاشی ساختمان، ابزارهای باغبانی، لوازم آبیاری ،سمپاش سشوار صنعتی، شمشاد زن موتوری،و ... را به صورت آنلاین خریداری کنند و به آسانی تحویل بگیرند.برند های معروف و معتبری چون بوش، رونیکس، ماکیتا، دیوالت و ... در فروشگاه ابزار سرویس در دسترس شما قرار گرفته است تا با مقایسه آن ها با یکدیگر متناسب با نیاز و خواسته خودتان محصول مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. فروشگاه ابزار سرویس به دنبال ارائه خدمات باکیفیت، رشد روزافزون و تطابق هر چه بیشتر خود با نیاز مشتریان است.
نشانی : تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن